Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Razumevanje SMART tehnologije

Uvod
Kompjuterski korisnici danas imaju velika očekivanja u pogledu pouzdanosti smeštanja podataka.Mnogi korisnici ni ne uzimaju u obzir mogućnost gubitka podataka usled kvara hard diska. Iako kontinuirana poboljšanja tehnologije čine gubitak podataka neuobičajenim,to ipak nije nemoguće. Pouzdanost tehnologije predviđanja je način da se predvidi kvar disk drajva i sa dovoljnim upozorenjem da se dozvoli sistemu ili korisniku da napravi rezervnu kopiju podataka pre kvara diska.S.M.A.R.T. je pouzdana tehnologija predviđanja za oba ATA/IDE i SCSI okruženja.Proizveden od strane Compaq-a, S.M.A.R.T. је pod neprestanim razvojem od strane prvih pet proizvođača disk drajva u svetu: Seagate Technology Inc., IBM, Conner Peripherals Inc., Western Digital Corporation, i Quantum Corporation.

Kako radi na različitim disk drajvovima?
Funkcije S.M.A.R.T. tehnologije uključuju niz atributa ili dijagnostike,koje su posebno izabrane za svaki pojedinačni model. Idividualizam atributa je važan zbog toga što arhitektura drajva varira od modela do modela.Atributi i pragovi koji detektuju kvar jednog modela možda neće biti funkcionalni za drugi model.Upoređivanje različitih modela automobila pomaže pri ilustraciji ovog gledišta. Neki automobili su opremljeni pogonom na sva četiri točka,dok neki drugi,poput kadilaka ,nisu. Drugim rečima ,građa pogona će odrediti koji atributi će se meriti, i koji pragovi će biti uposleni. Iako neće svi kvarovi biti predviđeni, možemo očekivati evoluciju S.M.A.R.T.-a,kao tehnologije iskusiti izoštravanje naše sposobnosti za predviđanje pouzdanosti. Naknadne promene atributa i pragova će se javiti kako iskustva sa terena omogućavaju poboljšanja tehnologije predviđanja.

Neki kvarovi su predvidljivi,a neki nisu
Disk drajv mora biti u mogućnosti da nadgleda mnoge elemente kako bi imao sveobuhvatnu sposobost menadžmenta pouzdanosti. Jedan od najvažnijih elemenata je razumevanje kvarova. Kvarovi se mogu sagledati iz dva ugla:Predvidljivi,i nepredvidljivi.

Nepredvidljivi kvarovi se dešavaju veoma brzo,poput elektronskih i mehaničkih problema, Kao što je nestanak struje koji može da prouzrokuje kvar čipa ili strujnog kola.Poboljšanja kvaliteta,dizajna,procesa i proizvodnji može smanjiti incidencu ne-predvidljivih kvarova. Kao na primer,razvoj radijalnih guma opasanih čelikom ,je smanjio pucanje uobičajeno među starije dizajniranim gumama.

Predvidnjivi kvarovi su karakterisani degradacijom atributa tokom vremena,pre nego što se disk drajv pokvari. Ovo stvara situaciju u kojoj mogu da se prate atributi, te mogu biti izloženi analizi predvidljivih kvarova.Mnogi mehanički kvarovi se obično smatraju predvidljivim ,kao što je degradacija glave koja se vrti visoko ,koja bi ukazala na potencijalni kvar glave.Pojedini elektronski kvarovi mogu ukazati na degradaciju pre kvara ,ali je češće,da su mehanički kvarovi postepeni i predevidljivi.Na primer,nivo ulja je funkcija,ili "attribut" većine automobila koji se mogu nadgledati.Kada dijagnostički sistem automobila oseti da je nivo ulja nizak ,oglasi se lampica za ulje.Vozač može zaustaviti kola i sačuvati motor.Na isti način S.M.A.R.T. dozvoljava obaveštenju da počne postupak bekapa i sačuva podatke korisnika.

Mehanička oštećenja,koja su uglavnom predvidljivi kvarovi, zauzimaju 60 procenata kvarova diska. Ovaj broj je značajan jer predstavlja veliku priliku za tehnologiju pouzdanosti predviđanja.Sa nastajanjem S.M.A.R.T. tehnologije, veći broj predvidljivih kvarova će biti uočen, a gubitak podataka će se izbeći.

Zaštitite svoje podatke odmah! Počnite da koristite Drive Health software za praćenje Vašeg hard disk drives S.M.A.R.T. statusa!
Published (Last edited): 07-08-2012 , source: http://www.drivehealth.com/smart.html