Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

README fajl za Cambozolu V0.92

Cambozola je veoma jednostavan pregledač za višedelne jpeg strimove koji su često izbačeni sa strimujućeg servera za web kamere, šaljući više slika u sekundi. Netscape će ih prikazati i osvežiti automatski, ali Internet Explorer i drugi pretraživači neće to učiniti - oni će prikazati samo prvu sliku.

Cambozola je zamena za cross-browser koji prikazuje tok slika ispravno. Bez registrovanog jara može da se poveže samo na isti server sa koga je preuzet. Može se koristiti iz komandne linije da bi se povezao na bilo koji server.

Cambozola podržava priključne “dodatke” koji se mogu upotrebiti za prikazivanje informacija o strimu ili za promenu izgleda u hodu.

NAPOMENA: Ovo izdanje Cambozole nije potrebno rekompajlirati pomoću 1.1.8 JVM naročito za standardni Internet Explorer JVM. Kada se standardni JVM koristi u IE-u, moći će da se poveže samo na server sa koga potiče, osim ako je kod prijavljen na način koji ovaj JVM može da razume [naravoučenije, molimo vas da koristite Java plugin!].

Primer upotrebe Cambozole, plus informacije o konfiguraciji mreže.

Ako vam se dopada ili ne, ako imate bilo kakva pitanja/komentare/greške ili biste želeli da iskažete zahvalnost, budite slobodni da mi pošaljete mejl na wilcocka@gmail.com

Preuzimanje

Preuzmite Cambozolu kao .tar .gz fajl ili .zip fajl.

Izgradnja

Izgradnja Cambozole zahteva ant (http://jakarta.apache.org/ant/ ). Da izgradite Cambozolu, koristite:
ant

Ovo će stvoriti dva fajla u dist/ direktorijumu:

Upotreba - Web stranica

The HTML fragment za stranicu koju učitava Netscape treba da glasi ovako:

<img src="/cgi-bin/w3cam.cgi?refresh=0.0" width="352" height="288">

Ekvivalentni HTML fragment koji koristi Cambozola pregledač je:
.
.
.
<applet code="com.charliemouse.cambozola.Viewer" archive="cambozola.jar" width="352" height="400">
  <param name="url" value="/cgi-bin/w3cam.cgi?refresh=0.0">
</applet>
.
.
.

Kako je precizirano, cambozola.jar fajl bi trebalo da bude u istom direktorijumu u kome je web stranica. Zbog ograničenja bezbednosti, Cambozola se može povezati samo na mašinu sa koje je web stranica preuzeta.

Upotreba - Komandna linija

Za pokretanje test servera (na localhost-u, port 2020), upotrebite:

java -jar dist/cambozola-server.jar

Da se povežete na test server, upotrebite:

java -jar dist/cambozola.jar http://localhost:2020/

Server može da prihvati višestruke konekcije, i šalje kratku ponavljajuću petlju GIF slika na oko 30 frejmova u sekundi. Pomerite miša na levu stranu slike da biste videli dodatke.

Upotreba - Upravljanje dodacima

Cambozola dolazi sa podrazumevanim setom dodataka:

Ovo su određene upotrebe parametara '-dodataka' na komandnoj liniji, evo primera:

Za specifikaciju dodataka na web stranici, koristite 'attributes' applet parametre:

Verzija 0.92 je predstavila profile za kamere. Ona podržava komande na kameri za nagib pana i zum, ukoliko su dostupni (u suprotnom se prepušta rukovanju klijenta). Standardno, klijent upravlja svime. Podržavani profili su:

Da biste koristili, podesite profilni parametar" < param name="profile" value="Panasonic_BLC30"/>

Pravi primeri

Par primera strimovanja URL-a web kamere [neće raditi u svim pretraživačima, ali hoće u Cambozoli - kliknite desnim klikom na sliku, odaberite kopiranje lokacije slike, i to koristite kao URL Cambozole]:

Softver web kamere

Ako želite da strimujete sa sopstvenog servera, moraćete da koristite softver za strimovanje web kamere, neki od paketa naklonjenih Linuxu su:

Korisnici Cambozole

Starije verzije

Version 0.50 as a .tar.gz file or a .zip file.

Version 0.34 as a .tar.gz file or a .zip file.

Version 0.25 as a .tar.gz file or a .zip file.Published (Last edited): 15-03-2013 , source: http://www.charliemouse.com/code/cambozola/