Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Retorički uređaji za elektronsku literaturu

Retorički uređaji za elektronsku literaturu

Grafički alati
Zvučni alati
Multimedijalni alati
Web alati
Alati koji nisu za web


Imajte na umu da su duskusije o alatima elektronske literature bile duge, kompleksne i srceparajuće. U suštini, mi od Vas tražimo da kreirate skulpture koristeći “ručno zavijenu, sladoled mašinu”. Džudi Malloi-in blog za autore softvera naglašava elektronske autore i kako oni koriste softverske alate - odlično polazno mesto.

Štaviše, voljene alatke, kao što je HiperCard, više ne postoje, a time je i svaki rad u HiperCard-u u osnovi izgubljen u etru. Pre pisanja Vašeg rada, molimo Vas da pregledate savet u ELO-ovom Acid-Free Bits.

Grafički alati

Zaštićen (Ovo morate da kupite)

Nezaštićeni (Oni su uglavnom besplatni ili sa donacijama)

Za ove alate pogledajte opis Priručnika za Digitalne Umetnike:


Zvučni alati

Zaštićen

Nezaštićeni
Multimedijalni alati

Zaštićeni

Nezaštićeni


Web alati

Većina multimedijalnih alata se može pročitati kroz web browser preko plug in-a. Međutim, neki alati rade direktno sa HTML-a. HTML je skup instrukcija u "hypertext markup jeziku" koji browser-i, kao što je FireFox, koriste za prikazivanje web stranica, tako da to što se može pročitati u HTML browser-u ne mora biti zastrašujuće - posebno ako govorite engleski. Svaka instrukcija počinje sa <> i završava sa </>. Dakle, bold je <b>bold</b>.Mnogi softveri su dostupni uz pomoć kojih koristite HTML za kreiranje web stranica. Takođe, možete dobiti jednostavna uputstva za HTML u w3schools. Ovi alati koriste HTML kao svoju osnovu, tako da je krajnji proizvod HTML web stranica.

Zaštićeni

Nezaštićeni

Alati koji nisu za web

Zaštićeni

Nezaštićeni


 

Published (Last edited): 31-10-2012 , source: http://www.deenalarsen.net/fundamentals/tools.html