Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Schwarz-Christoffel Toolbox (kutija alata) za MATLAB

SC Toolbox je okruženje za rešavanje problema za računarstvo i interakciju sa konformnim mapama za sfere povezane poligonima, uključujući neograničene sfere, logičke četvorouglove, i kanale. Uključuje modus za rešavanje Laplace jednačine na takvim sferama sa po odlomcima konstantnim graničnim uslovima, do deset cifara ili više u sekundi.

Relevantne publikacije:

Chebfun sistem


Chebfun sistem je besplatni MATLAB paket host-ovan ax Oxford University za numeričko računarstvo sa funkcijama. Moj interes i doprinos sistemu je uglavnom u chebop class-u. Chebop je apstrakcija numerički shvaćenog diferencijalnog ili integralnog operatora. Korišćenjem poznate MATLAB sintakse kao što je kao / i svojstva, rešenja za lineranu diferencijalnu graničnu vrednost ili probleme svojstvene vrednosti mogu se postići sa deset ili više cifara automatske preciznosti.

Relevantne publikacije:

Drugi MATLAB software


Published (Last edited): 26-05-2013 , source: http://www.math.udel.edu/~driscoll/software/