Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Skrivanje informacija: Steganografija(skriveno pisanje) & Digitalno pečatiranje(Digital Watermarking)
Steganografske aplikacije skrivaju informacije u drugim, naizgled bezazlenim medijima. Steganografski rezultati se mogu maskirati u drugi fajl za tipove podataka, mogu biti skriveni unutar raznih medija, ili čak skriveni u protoku mreže ili prostoru na disku. Mi smo samo ograničeni našom maštom na koliko mnogo načina se informacije i podaci mogu iskoristiti da sakriju dodatne informacije.

Tokom niza godina Skrivanje informacija je plenilo maštu istraživača. Tehnike Digital watermarking-a i steganografije se koriste da upute na upravljanje digitalnim pravima,zaštitu informacija i skrivanje tajni.Tehnike Skrivanja informacija pružaju zanimljiv izazov za digitalne forenzičke istrage. Informacije mogu lako da prođu kroz neotkrivene mrežne barijere (firewalls) Istraga u tehnikama steganalize pomaže u otkrivanju takvih skrivenih informacija,a takođe vodi istragu u pravcu poboljšanih metoda za skrivanje informacija.

Teme koje se odnose na istragu uključuju: anonimnu komunikaciju, anonimne online transakcije, tajne kanale u kompjuterskim sistemima, tajnu/ispod nivoa svesti komunikaciju, detekciju skrivenih informacija (steganaliza), digitalnu forenziku, informacije koje skrivaju aspekte privatnosti, steganografiju, kanale ispod nivoa svesti u kriptografskim protokolima, watermarking(pečatiranje) radi zaštite intelektualne svojine, i druge aplikacije.

JJTC je imao čast da bude “vice” domaćin 8. Internacionalne konferencije o skrivanju informacija (IH2006) u Old Town Alexandria-i, SAD - održanoj od 10. do 12. jula, 2006 . (Pogledajte više informacija o konferencijama o skrivanju informacija iz drugih godina).

Dr. Neil F. Johnson Počeo je sa istraživanjem steganografskih alata i tehnika 1995. Njegova strast i interesovanje na temu su ga odveli do Ph.D.-a i produžene post-doc istrage. Pogledajte neke od njegovih publikacija na: Posetite Dr. Johnson-ovo istraživanje i publikacije za kompletniji spisak njegovog rada uključujući reference za: Jedan od mnogih izvora koje je Neil razvijao tokom godina uključuje Tabelu alata Digitalne slikovne steganografije i Digitalnog watermarking-a . Ažurirana verzija ove tabele je Steganografski alati - autori mogu dostaviti software da bude uključen.

Wikipedia pruža ostale resorse i linkove za one koji su zainteresovani da nauče više o steganography i digital watermarking člancima.Published (Last edited): 20-11-2012 , source: http://www.jjtc.com/Steganography/