Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

SkypeScribeOvo je alat koji vam pomaže da koristite IM prozor Skype konferencijskog poziva kao metod hvatanja beleški sa sastanka . To je pokušaj da se odgovori na neke karakteristike David Booth's scribeperlscript koristeći W3C radnu grupu da zauzme IRC kanal. Ovo je nešto što je članovima WG neverovatno korisno i zaista žele širu dostupnost .

Ako vam je već blizak SkypeScribe, možda preferirate korišćenje alata bez teksta na ovoj strani i u tom slučaju,idete pravo na SkypeScribe . SkypeScribe

Kako koristiti Skype Scribe

Osnove


Držite vaš konferencijski poziv Skype na uobičajen način. Tokom sastanka pitanje jedne osobe da deluje kao zapisničar,je uzelo nekoliko minuta tokom sastanka,koristeći IM prozor . Svi u razgovoru mogu videti i tako proveriti da li je precizno snimljeno šta je rečeno,ili mogu napraviti izmene sami kucanjem u IM prozoru .

Do kraja sastanka , kopirajte čitav sadržaj IM prozora u pripadajući text box i kliknite 'Generate Minutes.' To što dobijete je formatirana stranica koju bi trebalo razumno koristiti u snimanju sastanka . Skoro sigurno će vam trebati 'clean them up a bit' ali trebalo bi da je lak zadatak i biće dobro .

Puna uputstva ispod prozora .
Kopirajte i prenesite Skype IM zasedanje ispod


Topics below


Scribing


Tokom sastanka , treba zabeležiti početak svake linije sa imenom govornika u pripadajuću kolonu,itd .

Phil: Zahvaljujem svima na dolasku
Kate: Rekla je koliko ceni čokolade
… mada joj je od cveća krenula polenska groznica .


Kao što možete videti , radije od ponavljanja imena govornika svaki put , ako ista osoba nastavlja da priča , samo počnite sledeći red sa elipsi (…).

Učinak SkypeScribe će biti

    Phil Thanked everyone for coming
    Kate Said how much she appreciated the chocolates …although the flowers set off her hay fever.

Dodela The ScribeThe scribe je osoba koja mora najviše da kuca . SkypeScribe pretpostavljа identitet beležnika (prostim viđenjem ko je najviše kucao ) ali vi možete odrediti beležnika bilo kada kucanjem :

scribe: Phil

Ovo čini 'Phil' beležnika od tog trenutka . Obično je za nekog drugog obeležavanje dok sam beležnik priča. Ako preuzimate od the scribe, samo ukucajte :

scribe: your name

i preuzmite . Onda the scribe možete preuzeti ponovo kada budu spremni da odgovaraju na komandu sa njihovim imenom .

The scribe's ime se ne pojavljuje kao govornik . Ako the scribe želi da snimi svoj komentar onda morate ukucati njegovo lično ime,tako da ako je Kate scribe, ona mora da ukuca :

Kate:Ja želim nešto da kažem

Drugi učesnici


Svako može da kuca u IM prozor bilo kada . Njihova imena kao govornika će nestati automatski bez moranja da pišu njihova imena (to je razlika između the scribe i bilo koga drugog ).

Akcije


SkypeScribe prepoznaje akcije unutar IM prozora kada je ovako napisano :

Action: pomenimo da nešto uradi

Oba imena osoba i reč 'za' su važni ovde . Akcije su onda naglašene u minutima i skupljene na kraju zapisnika u listi za lake reference .

Agenda & Agenda stavke


vrlo česte , predsedavajuće,koje će cirkulisati dnevnim redom uoči sastanka . ako je ovo dostupno preko Web, unesite njegov URL ovako:

agenda: URL

Tokom sastanka , kada pokrećete nove agenda stavke, samo ukucajte :

Item: Agenda item or topic

Ako je bilo šta navedeno u agenda i stavkama specifično tokom sastanka , naslov 'Agenda & Agenda Items' pojaviće se na vrhu formatiranih minuta . Pod pretpostavkom ,reč 'agenda' će povezati njegov URL i druge stavke označene tokom sastanka navedene u nastavku sa navigacijom linkova koji vam dopuštaju skok pravo u deo za sastanke. Relevantni naslovi se pojavljuju sa svojim minutima

Komentari tokom sastanka


Ako od vas žele komentar tokom sastanka koji nije zabeležen,počnite vaš komentar sa /me.

Pravljenje korekcija


Ako postoji neka greška , kao u kucanju , onda svako može ispraviti prostim prekucavanjem greške i onda ispravljenu verziju sa pratećom sintaksom koje će techies prepoznati kao uobičajene izraze search i replace :

s/wrong text/corrected text/

I da , možete dodati g posle poslednjeg / da zamenite sve instance greške pre tačke na sastanku i čine pretragu osetljivim na veličinu slova .

Attendance & Regrets


SkypeScribe će automatski prepoznati sve učesnike koji kucaju nešto u IM tokom poziva.Glavni treba da osigura da svi kucaju bar something tokom pozival. Međutim, moguće je dodati druga imena sa ovim komandama:

present+ name

Takođe, možete snimiti primljene žalbe ovako:

regrets+ name

Sadašnje i žalbene komande prihvataju razdvojene liste imena tako da možete dodati više od jedne odjednom.

Chair & Meeting Title


Da namestite ime glavnog beležnika samo ukucajte:

chair: name

A da namestite njegov naziv je:

meeting: meeting title

Ako ne unesete naziv sastanka onda će standardno biti korišćen "Teleconference Record date."

Primer


Da pokažemo šte alatke čini jasnijim, ovo je izmenjena verzija loga aktuelnog sastanka,kopiranog i prenetog sa prozora Skype IM .

Edit po volji,ali zapamtite GIGO!

Copy i paste Skype IM sesiju ispod

Da uraditeIskustvo će pokazati gde su bugs i gde moraju biti vezane za stvari koje morate dokazati!

Ako vam je ovo korisno i želite da vidite dodate karakteristike, ili nađete bugs, molim vas obavestite me. Ja ću objaviti (Perl) kod jednom koristio sam ga malo više za sebe.

Idealno, voleo bih da ovo bude u integrisanoj ekstenziji samog Skype ali, dobro, to je verovatno iza mene…

Komentari su dobrodošli preko e-mail address na vrhu stranice.

Published (Last edited): 31-01-2013 , source: http://philarcher.org/tools/skypescribe/