Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

SpeQ Mathematics


ŠTA JE TO


SpeQ je mali, obiman matematički program sa jednostavnim, intuitivnim interfejsom. Svi proračuni su uneti u listu. Tu možete slobodno da dodajete, uređujete i vršite izračunavanje. SpeQ podržava sve uobičajene funkcije, konstante i jedinice. Osim toga, možete da definišete prilagođene promenljive i funkcije, kao i skice grafikona vaših funkcija.

PRIRUČAN!


SpeQ je napisan da bude napredan ali veoma lak za korišćenje programa matematike. Mali je i brz i radi na svakom Windows računaru, takođe iz USB tastera i flopi diska. SpeQ je koristan za jednostavne, kratke proračune, kao i razradu listova sa velikim promenljivim definicijama, funkcijama i složenim proračunima.

SpeQ je upotrebljiv za inženjere, studente i učenike, ili jednostavno kao zamena za Windows kalkulator.


KARAKTERISTIKE


SpeQ ima sledeće karakteristike:
 • Unesite matematičke izraze u listu
 • Operatori
  • Aritmetika: + - * / % ^ 2 3
  • Uslovni: =, <>, <, >, <=, >=
  • Logično: And, Or, Xor
  • Po bitovima: &, |, ||
 • Konstante. Oko 100 ugrađenih konstanti u oblasti
  • Matematika: generalno, broj teorija, teorija haosa, kombinatorike, analiza
  • Fizika: univerzalna, elektromagnetna, atomska i nuklearna, fizičko-hemijska
  • Uslovi
  • Boje
 • Funkcije:
  • Analiza: fnInt, fnDiff, fnSolve
  • Aritmetika: Abs, Exp, Ln, Log, Log10, Sqrt, Sign
  • Kompleksni brojevi: Re, Im, Abs, Arg, Conj
  • Konverzija: Rad2Deg, Rad2Grad, Rad2Cycle, Deg2Rad, Grad2Rad, Cycle2Rad
  • Hiperbolički: Cosh, Sinh, Tanh, ACosh, ASinh, ATanh, Sech, Csch, Coth
  • Celi brojevi: Round, Floor, Ceil, Fix
  • Logički: IIf, Not, Repeat, Iterate
  • Verovatnoća: Factorial, nCr, nPr, !, Rand, RandInt
  • Statistika: Avg, Min, Mean, Max, Prod, Sum, Std, Sort, Var
  • Reprezentacija: Bin, Dec, Fraction, Hex, Oct
  • Trigonometrija: Cos, Sin, Tan, ACos, ASin, ATan, Atan2, Sec, Csc, Cot
  • Jedinice: In, Convert, AddUnit
 • Skice grafikona
  • Korisnik-prijateljski znak, premeštanje i zumiranje funkcionalnosti
  • Analizirajte presek, minimum i maksimum
  • Prilagodite sva svojstva figure u svom prozoru ili u području rada
  • Dostupne funkcije: Plot, PlotLogX, PlotLogY, PlotLogLog, RGB, Close, CloseAll
 • Jedinice. Oko 130 ugrađenih jedinica na području
  • Uglovi
  • Mehanika: vreme, masa, dužina, površina, zapremina
  • Elektricitet
  • Temperatura
  • Molekularan
  • Intezitet svetlosti
  • Radioaktivnost
 • Sistematske funkcije i promenljive: Angles, Bytes, Decimals, SciNotation, Representation, Clear, ClearAll
 • Definišite svoje promenljive za upotrebu u proračunima
 • Definišite svoje funkcije, koristite jednu ili više promenljivih
 • Definišite svoje jedinice
 • Decimalna, binarna, heksadecimalna i oktavna zastupljenost
 • Kalkulacije sa listama
 • Kompleksni broj kalkulacije
 • Obojena radna površina
 • Sačuvaj i učitaj listove
 • Dežurni pregled svih raspoloživih funkcija i konstanti u osnovama funkcije
 • Spisak sa svim definisanim varijablama i funkcijama u listi memorije
 • Prilagođena pomoć sa kontekstom i detaljna upotreba korisnika


SISTEMSKI ZAHTEVI


SpeQ ima veoma niske sistemske zahteve. On radi na praktično svakom Windows računaru.
 • Microsoft Windows 95, 98, ME, 2000, NT, XP, Vista, ili 7
 • Pentium 166 MHz ili bolji procesor
 • 32 MB RAM-a
 • 1 MB slobodnog prostora na hard disku
Published (Last edited): 18-12-2012 , source: http://www.speqmath.com/index.php?id=1#features