Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Bulletin Boards - Forum


Како dа napravite Forum za Vaš sajt


Stvaranje foruma

Tri načina da se stvori forum za vaš sajt

Оpcija 1 - Кreirajte svoj forum
Kreirajte i sami napišite softver za forum.

Оpcija 2 - kupite, instalirate, pokrenete i održavate softver za forum na svom serveru
Kupite softver za forume i onda ga instalirajte i održavajte ga na svom serveru.

Оpcija 3 - Koristite servise za hosting foruma
Kоristite servise za hosting foruma.


Forum/Preporuke za hosting Foruma

Тip foruma ili služba foruma
Moja preporuka, u većini slučajeva je Opcija 3 Koristite servis za hosting foruma.
stoje na raspolaganju mnogi servisi za hosting foruma. Neki će naplaćivati naknadu, drugi će ugostiti vaš forum besplatno. Korišćenje servisa za hosting foruma, eliminiše potrebu i stručnost za kupovinu, instaliranje i održavanje sopstvenog softvera. Postoji mnogo manja potreba za tehničkom ekspertizom koristeći opciju 3.
Ако se razumete u softvere ili imate sopstveno osoblje za programiranje, ili treba da vršite fizičku bezbednost operativnog hardvera; možda ćete želeti da razmotrite opcije 1 ii 2, kako biste imali totalnu kontrolu nad sistemom koji koristite.

Format foruma
Bez obzira koju forum uslugu koristite, vaš forum će koristiti jedan od tri osnovna formata prikaza. Postoje tri osnovna načina da prikazujete poruke u okviru sistema:
Sobe sa nizom, Polu-nizom ili potpuni FLAT.
Ne nude svi servisi za forume sve formate.
Ako je vaš forum za objavljivanje poruka, kao što je vreme obaveštenja ili događaji u kojima ne postoji potreba za tekućim diskusijama, onda je potpuno FLAT format koji treba da se koristi. To je najjednostavniji od tri ponuđenih. Ako želite da dozvolite drugim korisnicima da diskutuju i odgovaraju na već postavljene teme, onda ćete želeti da koristite Polu-niz ili Potpuni-niz format prikaza. Detaljnije objašnjenje, uključujući grafičke opise i primere svakog formata mogu se videti na adresi:
    Prikaz raznih Forumskih formata.

Šta vam je neophodno da biste hostovali forum

Opcija 3 iznad, neće zahtevati da kupite bilo koji hardver ili softver, a u zavisnosti od situacije, neće tražiti ni kreiranje ime domena.

Hardver
Nabavka kompjuterskog hardvera, nikad nije neophodna bez obzira koju opciju izaberete. Svakako možete kupiti sopstveni kompjuterski server i pokrenuti servis za forum na njemu, ali to nije neophodno.

Softver
Ако оdlučite da koristite opciju 1 ili opciju 2, možda ćete morati da kupite dodatni softver, i da biste se osigurali da je dostupan za upotrebu. Neki sistemi za forume imaju dodatne softverske zahteve kao što su: PHP, MySql, Pearl, Cold Fusion itd. То је моguće da jedino mogu da rade sa određenom vrstom operativnog sistema. Želećete da potvrdite ono što je posebni softverski zahtev potreban za bilo koji sistem za forume pre kupovine.

Imе domena
Registrovanje domena za Vaš forum je nešto što ćete želeti da razmotrite. Ako već imate sajt, a želite da kreirate link na postojećoj stranici vašeg sajta ka vašem forumu, onda verovatno ne treba da registrujete novo ime domena.
Ako želite da ime domena ima oblik: www.VašeIme.com, moraćete da se osigurate da je domen dostupan,
registrujete se i da ga neko hostuje za vas. I na kraju da ga vežete/ukažete na vaš forum.
Some service providers will do this for you, or can provide you with a Neki provajderi će to uraditi za vas, ili će vam omogućiti korišćenje virtuelnog domena u obliku: www.ImeNjihovogSajta/VašeIme što će eliminisati potrebu i potrošnju registrovanja novog imena domena.Dodatni forum/Rešenja?

Slede neke dodatne informacije vezane za forume, usluge i izvori, uključujući i hosta našeg foruma (BulletinBoards.com):
BulletinBoards.com
Ubbcentral.com
ThinkOfIt.com
Activedataonline.com
Bbv2.com


Potraga za drugim provajderima foruma
Pronalaženje liste alternativnih forum provajdera lako možete uraditi pomoću pretraživača kao što su Google ili Yahoo, pomoću pretrage ključnih reči kao što su: oglasne table, softver za oglasne table, generisanje foruma, poruke na forumima, hosting za forume, hosting za oglasne table itd.

Blog kao alternativa
Druge opcije koje ćete možda želeti da razmotrite, jeste kreiranje bloga sa mogućnosti slanja poruka. Osnovna razlika između bloga i foruma, je da je blog koncipiran tako da samo jedna osoba može da šalje poruke, dok svako može da ih vidi; dok na forumu svako može da vidi poruke kao i da ih napiše. Neki blogovi mogu biti konfigurisani tako da dozvole korisnicima da odgovaraju na poruke/teme koje su započeli vlasnici bloga. Neki forumu mogu biti smišljeni da rade na oba načina.


Karakteristike foruma koje se moraju razmotriti

Ne nude svi forumi isto. Postoje stotine karakteristika koje mogu biti realizovane u okviru sistema foruma. Verovatno vaša grupa neće moći da obuhvati sve moguće opcije koje se pružaju u okviru sistema foruma, međutim, želećete da pregledate potrebe i zahteve svoje grupe u odnosu na karakteristike koje su dostupne za određeni sistem. Sveobuhvatna lista mogućnosti koje sistem foruma može da pruži, dostupna je na našem sajtu na adresi: Svojstva foruma..
Naglasio sam neke od najčešćih karakteristika koje većina grupa traže u forumima:

Reklamiranje
Utvrdite da li će vaš provajder stavljati reklame na vaš forum.

Zaštita lozinkom
Utvrdite koji nivo bezbednosti /Lozinka/Registracija korisnika je dostupan. Razmislite da li možda imate posebne potrebe, kao što je možda ograničavanje određenih forumima svima osim izabranim članovima.

Ograničenja
Utvrdite koja ograničenja i/ili dodatne takse se naplaćuju po pitanju broja poruka/propusnog opsega

Tehničка podrška
Оdredite nivo obezbeđenja tehničke podrške, npr. ništa, email, telefon itd, i da li se naplaćuju dodatni troškovi za to.

Prilagođavanjе
Utvrdite koi nivo prilagođavanja je na raspolaganju, u vezi sa prilagođavanjem izgleda i funkcionalnosti vašeg foruma. Na primer, možete li da kontrolišete/navedete logo vašeg foruma, pozadinu/tekst/boje linkova i da određujete koje operativne funkcije bi članovima trebale ili im ne bi trebale.

Pоsebni uslovi
Rаzmislite da li postoje posebni zahtevi koje će vaša grupa možda želeti, као šто je sposobnost da se prilože fotografije ili datoteke na forume, ili možda integrisana chat soba. Možda ćete poželeti da podesite svoj forum kao “umereni”, odnosno poslate poruke nisu vidljive drugim korisnicima, dok ih vi ili neko koga ste odredili kao moderatora ne “odobri”.

Spам i kontrola maltretiranja korisnika
Оvih dana, sa obzirom na količinu spama i problematičnih plakata, takođe ćete želeti da istražite koji tip spam kontrole i kontrole korisnika vašeg foruma, vam pruža kao osnivača foruma, npr da li postoji ugrađena tehnologija spam kontrole, šta vam spam kontrole omogućavaju kao osnivaču foruma. Da li možete da identifikujete, ograničite i uklonite problematične korisnike. Mnogi forumski sistemi će vam pružiti mogućnost da nametnete različite nivoe spam ograničenja i mogućnosti blokiranja problematičnih korisnika pomoću IP adrese/email adrese/ ili pomoću odbora moderatora foruma.

Published (Last edited): 25-02-2013 , source: http://bulletinboards.com/create-a-message-board/index.cfm