Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Tehno-literatura na internetu


Molimo pročitajte.

Ovaj tekst je sačinjen kao hyperlinked esej.(hyperlink – “vrpca” povezanih reči)
Čitanje teksta na ovoj stranici konstituiše esej.
Hypertext links(hiper- tekst linkovi) se koriste na isti način kao nabrojane reference u tradicionalnom eseju,osim što umesto da vode u bibliografiju,one povezuju sa “webliografijom”.
Sugerisemo da se tekst procita pre nego sto pocnete da ulaziten na bilo koji od ovih linkova


Pojava i dostupnost tehnologije internet komunikacije tokom poslednjih godina,doživela je prelaz sa velikog dela tradicionalne literature odštampanih publikacija na internet i porast broja novih žurnala i drugih formi elektronskog izdavaštava kao e-zine ili elektronski časopis, koji postoji isključivo na net-u bez štampanog ekvivalenta.

U porastu po broju na dnevnom nivou su sajtovi posvećeni slavnim pesnicima, i onim još uvek nepoznatim home stranicama samih pesnika, i oni izlažu tekstove ovih pojedinaca.Ovo pribavlja novu i širu publiku pesnicima širom sveta i mnogi australijski pesnici su osnovali home stranice da bi iskoristili prednost većeg globalnog izlaganja.

Postoje takođe i on-line časopisi i sajtovi koji objavljuju sve što je poslato i od mnogo saradnika takođe nabavljeno za participativnu poeziju.

On-line home stranice pesničkih organizacija i online radionica za pisanje poezije čine vredan resurs za početnike,a isto tako i za veterane. Internet takođe dopušta tercijarnim institucijama formalno održavanje kurseva za kreativno pisanje za forum u cilju kratkog opisivanja tih kurseva i prezentovanja rada njihovih učenika.

Ima puno sajtova koji samo pretražuju internet i nalaze sajtove o poeziji koje zatim preporučuju kroz svoje linkove. Ovi sajtovi imaju ulogu filtriranja, razmatranja i pregleda u domenu tehno-literature.

Internet obezbeđuje nova sredstva publikacije i novu publiku za poeziju,ali je takođe doveo do novih vrsta tehno-literature i do sredstava izvođenja novih formi literature. Literaturu,poeziju je razvio dotle da ne može da se objavljuje u tradicionalnom štampanom medijumu.To predstavlja upotrebu reči kakvu ranije,sve do računara sa velikom jačinom grafike i multimedijalnim sposobnostima interneta,nije bilo moguće započeti ili postići.

Na internetu ima poezije koja se kreće sa vremenom i prostorom,koja treperi i skače,koja se javlja u raznim slojevima teksta koji gledalac otkriva svojim klikovima na mišu,koja skače putem aktivnih linkova na druge blokove teksta na sajtu – poezija koja prkosi linearnoj progresiji,poezija sačinjena od reči,ali ne od reči korišćenih na isti način kao na štampanoj stranici.

Ova poezija koristi sva stara književna sredstva kao metaforu, rimu, ritam, aluziju, aliteraciju, asonancu, da kreira slike, priziva emocije i priča priče, kao i nova poput boje reči, pomeranje reči, postavljanje reči u prostoru u 3D okruženju, zvuke, muziku, glasove, slike, video i skenirane artifakte.

Tokom godine mog masters-a, 1995., stvorio sam multimedijalnu poeziju na svom računaru za CD-rom produkciju potpuno nesvestan neizmerne količine rastuće tehno-literature širom sveta.U početku sam ih zvao tekst animacije.Pravio sam dimocopo ili digital moving concrete poetry(digitalna pokretna konkretna poezija), ali sam otkrio da to nije dovoljno da tačno opišem šta sam proizvodio,pošto je to zanemarilo zvučne eksperimente koje sam radio sa kompjuterskim glasovima i software-om zvučne manipulacije. Smatrao sam dimocoposo alternativom, ali bio je nevešt i još uvek neprecizan. Kada mi je Richard Barbrook iz Hypermedia Research Centre(Hipermedia istraživački centar) poslao email i predočio mi da pomo veoma liči na ‘80.-te, a Eduardo Kac, holografički/vizuelni pesnik napisao email i sugerirao da se ono što radim razlikuje od konkretne poezije u svakom slučaju,i da bi trebalo da nosi neko novo ime,ja sam odlučio da mu dam sasvim opšte ime cyberpoetry.(sajber-poezija)

Stvorio sam poeziju koja nije mogla da se objavi u štampanoj publikaciji,već se samo mogla iskusiti putem računara i CD-rom-a.

1996. sam bio oduševljen da vidim ikoga bilo gde drugde na svetu da se bavi ovom vrstom posla?Pošto vrsta literature koju sam ja tražio nije mogla biti objavljena u štampanom obliku,bilo je beskorisno da se okrenem tradicionalnim književnim izvorima da bih otkrio nešto o sajber-poeziji.Počeo sam da pretražujem internet za cyberpoetry/techno-literatures.

Osnovao sam sopstveni web sajt i počeo da sakupljam internet adrese sajtova o sajber-poeziji koje sam kompilirao u cyberpoetry gallery.

Bilo je to povoljno vreme za početak ovakve pretrage,jer ne samo da je nedavno internet postao grafički,već je ulazio u svoju multimedijalnu fazu,a ja sam imao luksuz od deset nedelja boravka u QUT's Centre for Innovation and the Arts(QUT centar za inovaciju i umetnosti) za eksperimentisanje sa software-om, internet pretraživačima, dizajnom, audio, video, razvojem i stvaranjem sadržaja za novi medij,internet,koji je imao sopstvena pravila i restrikcije za razmatranje.

Nakon godinu dana istraživanja net-a, stupanja u kontakt sa drugim sajber pesnicima i razmene linkova sa drugim sajtovima,čini mi se da su nove forme tehno-literature spale na sedam kategorija.

Prva kategorija, koja koristi prednost hyperlinking sposobnosti interneta, je hypertext poetry.(hiper- tekst poezija)

Najranija od ove vrste poezije i fikcije nastala je kao Mac hypercard gomile(stacks), a zatim uznapredovala do html-a na internetu. Kanadski ‘tečni jezik’ David-a Rockeby-a(David Rockeby's 'liquid language') se prvo pojavio kao hypercard gomila 1989., i još uvek je dostupan za download(preuzimanje) sa njegovog websajta.

George Landow je bio glavni teoretičar hiper-teksta na net-u,i za štampani oblik,i opisuje ne-linearnu hiper-tekst literaturu kao povezivanje između blokova teksta ili lexias ,izraz koji je prvobitno skovao Roland Barthes da bi opisao način na koji literatura radi. Hiper-tekstovi mogu biti sadržani unutar podešenog broja dokumenata koji se međusobno povezuju ili otvorenih web-ova koji se povezuju sa drugim dokumentima na internetu.Na Brown University website(websajt univerziteta Brown) mogu se naći sve vrste primera hiper-teksta,kao i arhiva prošlih web-ova/hiper-tekstova.

Ima mnogo praktičara hiper-tekst literature, kao Michael Joyce u SAD i John Cayley u Velikoj Britaniji. Takođe Martin Auer, mesto, i Mark Amerika-ov grammatron, tek da imenujemo nekolicinu.

Još jedan zanimljivi praktičar koji koristi java kodove i slojeve teksta je Stuart Moulthrop na Baltimorskom univerzitetu; dok je u Australiji, Spinifex Press bio pionir interesantnog koncepta, The Building of Babel Site,(Gradnja Vavilonskog sajta) koji predstavlja interaktivno poslednje poglavlje objavljene knjige. (Napomena izdavača).

Druga kategorija sajber-poezije takođe koristi svojstvo hyperlinking-a na internetu,ali linkovi nisu uvek tekst.Slika,zvuk,video i animacija su povezani sa ili korišćeni kao linkovi za blokove teksta. Ovo je poznato kao hypermedia poetry.(hiper-medijalna poezija) Veoma dobri individualni sajtovi postoje na web-u,ali tri dobre galerije su the Electronic Poetry Centre(Elektronski pesnički centar), Machine Made of Words(Mašina od reči), i rad studenata Hypermedia Research Centre(Hiper-medija istraživačkog centra) u Westminster-u na čijem čelu je bio Richard Barbrook.

Simon Pockley, RMIT masters student, nedavno je osvojio internet nagradu za svoj hypermedia sajt za putovanja,nazvan Flight of Ducks(Let pataka).

Treća kategorija poezije koja se ne može objaviti u štampanom obliku je random poetry generator(generator slučajne poezije). Ovo ukjlučuje software programe koji generišu pesme u formulu, to jest Martin Auer-ova Poetry Machine(Poetska mašina), veoma seksi haiku generator, ili možda neki surrealist generators(nadrealistički generatori).

Četvrta kategorija, je sound manipulation poetry(poezija zvučne manipiulacije). Usmena poezija je bila prisutna mnogo pre pisane poezije, ali zvučna manipulacija i zvuk kao pojam, zvuk kao emotivno putovanje, čak i zvuk-kao-buka i buka-kao-zvuk tip poezije izrastao je iz revolucionarnih umetničkih pokreta iz ranih 1900.-tih u Evropi i srednjih 1900.-tih u SAD.Veoma obiman sajt za savremenu i tradicionalnu zvučnu poeziju može se naći na ubuweb site-u koji održava Kennyg, a u Australiji John Reeves.

“Tekst u govor” tehnologija od Apple-a plus priključak nazvan talker su dozvolili novu vrstu eksperimentisanja sa kompjuterskim glasovima. Hello, my name is Victoria(Zdravo,moje ime je Viktorija) je primer pesme koja samu sebe čita kada stignete na tu stranicu(ako imate mac,to jest!). Talker plugin page(Stranica priključka govornika) ima mnogo više primera, a imam i ja na mom sajtu.

Peta kategorija sajber-pesme je takođe stara forma, to jest od poezije izgovorene reči, kao što je poznato u SAD, ili performans poezije u Australiji i Britaniji. Internet obezbeđuje sredstva od publikacije za ovu umetničku formu zajedno sa tekstom i slikom. Bob Holman, iz Nuyorican Poets Cafe fame-a, ima odličan sajt koji se zove mouth almighty(svemoćna usta) i odgovoran je za world wide word, sajt resurs za poeziju izgovorene reči. On-line arhive ljudi kao Jack Kerouac koji čita da njegova poezija postoji na net-u; kao i ranije pomenuti ubuweb, ovi sajtovi dokumentuju umetnike nekada izgovorenih reči.

Savremeni izvođači izgovorene reči kao Henry Rollins i John Cooper Clarke (Velika Britanija) takođe su predstavljeni na web-u.

Nova forma performansa se takođe dogodila širom interneta sa sajtovima kao telepoetics(telefonski pesnici) sajt koji koristi software za telefonske konferencije da bi uživo prenosio performanse na fizički različitim lokacijama širom sveta. Postoji čak i Brisbane site za tele-pesnike.

Nove forme vizuelne poezije, sačinjavaju šestu kategoriju sajber-pesme. Pesme koje su 3D hologrami (holo-poezija) proizvodio je Brazilac Eduardo Kac. Ja sam pokušao da napravim 3D stereogram poeziju, a ima mnogo više eksperimentalnih sajtova vizuelne poezije,neki koji pristupaju umetničkoj formi iz vizuelnih umetnosti,a neki iz književne perspektive.

U Australiji tableau grupa ili Electronic Writing Ensemble of South Australia(Ansambl elektronskih pisaca Južne Australije) ima odličnu galeriju radova.Ima takođe španskih sajtova, argentinskih sajtova, nemačkih sajtova, zapravo sajtova koji predstavljaju vizuelne pesnike iz svih krajeva sveta, kao wr-eye-tings svaštara i mnoštvo on-line.

Sedma kategorija sajber-pesme je animirana sajber pesma tipa teksta i mogu se naći mnogi primeri na mom sajtu i na Janan Platt-ovom sajtu, the machine made of words(mašina od reči) sajtu. Animacija teksta je postignuta sa java-om, animated gif-om, shockwave-om, quicktime-om,čak i sa kitnjastim html scriptingom kao paz-ov sajt. The birdhouse artists collective(kolektiv umetnika iz kućice za ptice) je dobar sajt za htmlart ,kako to oni zovu.

Dok sam ja pokušavao da identifikujem vrste kategorija na koje je tehno-literatura spala,očigledno je bilo skretanja među kategorijama.Jedno je sigurno,ove kategorije tehno-literature nisu postojale pre interneta i multimedijalnog računara. Pisci tehno-literature više ne zamišljaju reči na dvodimenzionalnoj površini,u redovima preko strane,već pre reči u prostoru,trodimenzionalnom sajber prostoru,u kome se tekst kreće uokolo,da ispriča priču,prizove emocije i stvori lik.

Komninos Zervos je nedavno ušao u uži izbor za Australijske predavače za nagrade medija u kategoriji Najinovativniji/kreativni web sajt. On je sajber-pesnik koji podučava pisanje na Univerzitetu Griffith, Gold Coast Campus.

Napomene i debata
Komninos Zervos TEXT Vol 5 No 1Published (Last edited): 29-09-2012 , source: http://www.textjournal.com.au/oct97/kkztext.htm