Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Teleogistic

Invite Anyone

Invite Anyone čini da BuddiPress pozivnice izgledaju mnogo moćnije. Dodatak ima dve komponente:

  1.Sposobnost da pozove članove na sajt putem email-a. Dodatna komponenta stvara karticu na profilu svakog člana sa nazivom "Send Invites", koja sadrži obrazac gde korisnici mogu pozvati ljude sa strane da se pridruže sajtu. Postoji polje za prilagođenu poruku. Takođe, pozivaoci opciono mogu izabrati bilo koji broj njihovih grupa, a kada pozvani prihvate poziv on ili ona automatski dobijaju pozivnicu da se pridruže tim grupama.

  E-mail invitation deo dodatne komponente je prilagodljiv od strane BP administratora, preko kontrolne table > BuddyPress > Invite Anyone.

  2.Po podrazumevanim vrednostima, BuddyPress omogućava samo adminima grupa da pozovu svoje prijatelje u grupe. U nekim zajednicama, možda ćete želeti da članovi mogu da pozovu i one koji nisu prijatelji u grupe, takođe. Ovaj dodatak vam omogućava da to uradite, popunjavajući pozivnu listu sa celokupnim članstvom sajta, a ne samo kao listu prijatelja.

  Pošto liste članova mogu biti veoma duge i teške za navigaciju, ovaj dodatak dodaje autosuggestivni okvir za pretragu na Send Invites ekranu - isti onaj koji se pojavljuje na ekranu Compose Message - što omogućava pozivaocima da direktno idu na članove koje žele da pozovu.

Neki korisnici su prijavili da se javljaju problemi kada je dodatak aktiviran sitewide. Ako dobijate PHP greške na poddomenskim blogovima kada se dodatak aktivira preko vaše WP instalacije, razmislite o tome da ga aktivirate samo na BuddyPress blogu.

Preuzmite dodatak ovde

Invite Anyone je preuzet 63.849 puta. Da li vi koristite ovaj dodatak? Razmislite o donaciji .

Pročitajte stare komentare u vezi sa ovim dodatkom ovde .

Prevod izvršili

 • Holandski - Jesper Popma
 • Italijanski - Luca Camellini
 • Francuski - Guillaume Coulon
 • Ruski - Jettochkin

Verzija istorije

  0.6.5 - 10. jul, 2010

  Rešenje za "headers already sent" pitanje o grupi poziva


  Popravlja brojne probleme promenljivog tipa sa e-mail pozivnim stranicama


  0.6.4 - 7. juli 2010

  Popravljen bag koji je sprečavao da se grupne pozivnice pošalju


  Popravljen bag koji je sprečavao Send Invites profilnu karticu da se sakrije kada je kontrola pristupa postavljena na Administratora


  0.6.3 - 12. maj, 2010

  Popravljen bag koji je pokazivao neaktivirane korisnike na listi grupnih poziva na nekim instancama jedne WP


  Popravljen bag koji je ograničavao broj prikazanih grupa na pozivu putem ekrana e-pošte


  Očistio je izgled liste grupa na pozivu od strane email ekrana


  Popravljen bag koji je možda izazivao svaki problem prilikom email poziva


  0.6.2 - 8. maj, 2010

  Popravljen bag koji je sprečavao članove pozivnih grupa ddst da se ubace u neka ne-MU podešavanja


  Popravljen bag koji je sprečavao ne-administratore da vide Send Invites karticu grupe


  Popravljen bag koji je sprečavao učitavanje JS i CSS na pozivnom koraku u kreiranju grupe


  Popravljen bag koji je prouzrokovao da se email polja ne učitavaju pravilno u IE - hvala, techguy!


  Dodate do_action hooks za pristup drugim dodacima (npr. Cubepoints)


  Dodat filter na prihvatu URL adresa i action hook pre prihvata pozivnog ekrana za pristup dodacima


  0.6.1 - 27. april, 2010

  Dodate provere da bi se dozvolilo email pozivnicama da rade kada je komponenta grupa onemogućena


  Popravljeni l18n bagovi u porukama o grešci


  Dodat francuski prevod - Hvala, Guillaume!


  Dodat ruski prevod -- Hvala, Jettochkin!


  Ažurirani prevodi


  0.6 - 23. april, 2010

  Dodatna komponenta sada uključuje vidžet za e-mail poziv sa bilo koje stranice


  Sent Invites se sada sortira pomoću e-mail adresa, datuma poziva, datuma


  Pozivnice mogu biti izbrisane iz Sent Invites liste: pojedinačno, sve prihvaćene, sve pozivnice


  Kreirane admin kontrole oko toga koji admini/modovi/članovi grupa mogu pozivati u grupe


  Administratori mogu sada dozvoliti prilagođavanje glavne poruke poziva, ali i dalje imaju kontrolu nad podnožjem koje ne može da se menja


  Rešeni CSS problemi


  0.5.2 - 12. april, 2010

  Dodat italijanski prevod (hvala, Luca!)

  Uklonjen "Want to invite..." prompt iz Send Invites ekrana tokom kreiranje grupe


  Pokušana popravka za određene in_array greške u css/js loader datoteci


  0.5.1 - 9. april 2010

  Popravljen bag sa temom/sadržajem poruke kada se e-pošta vraća kao greška


  Popravljena greška sa email porukama o grešci kada nijedna grupa nije selektovana


  Promenjena širina područja teksta na Invite New Members kartici


  0.5 - 9. april, 2010

  Omogućena Opt Out opcija za zvanice


  Naslovna rečenica je sada prilagodljiva od strane administratora


  Administratori mogu birati da li korisnici mogu prilagoditi naslovnu rečenicu i telo poruke pozivnih email-ova


  Neki od lokalizacijskih bagova su popravljeni


  Neželjena pošta je filtrirana iz grupne pozivne liste


  Popravljen bag koji je možda izazivao probleme sa nekim MU ograničenim email domen listama


  Email Adresno polje je sada automatski popunjeno na Accept Invitation ekranu


  Kreirano administratorsko prebacivanje za pozive u grupu priloženo na email ekranu


  Dodata hook na Invite New Members ekranu (kao i hook za obradu dodatnih podataka)


  0.4.1 - 5. april, 2010

  Ispravljen problem sa e-mail validacijom koja izaziva fatalne greške na jednom WP


  Ispravljen bag koji omogućava članovima da vide Send Invites karticu na drugim profilima pored svog


  0.4 - 5. april, 2010

  Nova funkcija: Pozovite putem e-pošte sa nove Send Invites profilne kartice


  Povezuje se sa stranica grupnog poziva na Send Invites profilnu karticu


  Uklonjeno "Send Invites" dugme tokom kreiranja grupe na BP 1.2+


  Kreiran administratorski panel za upravljanje podešavanjima dodatne komponente


  0.3.5 - 30. mart, 2010

  Ispravljena lokalizacijska funkcija (d'oh)


  Dodat holandski prevod - hvala, Jesper!


  0.3.4 29. mart, 2010

  Dodata POT datoteka i lokalizacijska funkcija


  0.3.3 - 16. mart, 2010

  Popravljen bag koji čuva da se neaktivni korisnici pojavljuju na listi članova


  0.3.2 - 2. mart, 2010

  Omogućeno je korišćenje dodataka sa isključenom komponentom prijatelja (hvala na ideji, Tim!)


  Isključen Site Wide samo za uklanjanje PHP grešaka na nekim poddomenskim blogovima (hvala za povratne informacije, Mark!)


  0.3.1 - 1. mart, 2010

  Kada kreirate grupu i ne pozivate nikoga, poruka uspeha sada glasi "Grupa je uspešno kreirana", a ne "Pozivi poslati" (hvala na ideji, Ray!)


  0.3 - 27. februar, 2010

  Kompatibilnost sa BP 1.2 bp-standardno; premeštanje datoteka kako bi se obezbedilo ispravno stavljanje sa BP 1.2+


  0.2

  Kompatibilnost sa BP 1.2 bp-klasična tema (bp-standardna u pripremi); ispravke bagova u vezi lokacija datoteka


  0.1

  Početno izdanje

Published (Last edited): 09-06-2013 , source: http://teleogistic.net/code/buddypress/invite-anyone/