Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Tutorijali za Open Office bazu podataka

"ooBase", aka "Base"

(takođe sadrži članke o drugim OpenOffice komponentama)Neposredno nego što pređemo na glavni deo ove stranice....     

    Hvala!


... svim ljudima koji su smatrali ove stranice vrednim preporuke drugima.Ja održavam nekoliko tutorijala na web-u,a ova se najviše uređuje,jer je najposećenija.Veoma je prijatno uočiti da je sajt preporučen,ne samo na sajtovima pisanim na engleskom,već i na nemačkim,ruskim,španskim i grčkim sajtovima!Ako biste želeli da na drugi način kažem hvala,imam stranicu sa listom nekih dobrih dela koje smatram vrednim .     

    Takođe....


Moje stranice su “naklonjene”pretraživaču. Proširite vaš prozor pretraživača koliko god vi to želite.Tekst će lepo teći.Lakše je čitati u uskom prozoru…a ostatak vašeg ekrana će biti slobodan za vaše ooBase vežbe! Zadržite kontrolni taster (“ctrl”) i pritisnite znak plus,znak minus,ili nulu da biste promenili veličinu teksta u Firefox-u i drugim dobrim pretraživačima.Ovo i durgi dobar uput su objašnjeni na mojoj Power Browsing stranici!


Prvo poglavlje:


Da li ste novi u ooBase? Ukoliko je tako, savetuje vam se da počnete sa tutorijalima u ovom poglavlju.Ona vam pružaju obilazak,sa ograničenim ponavljanjem i preklapanjem.Skakućite uokolo ako želite,ali njihova obrada u nizu može biti produktivnija.

Rad sa bazom podataka: uvod. Radili ste sa Access-om, dBase-om, Paradox-om, itd.? Možda biste mogli to da preskočite…ali kratko je.Verovatno bi najbolje bilo da to brzo pregledate,za svaki slučaj.

Instalirali ste OpenOffice, što je način da dobijete njegovu bazu podataka. To radi... uglavnom... ali ne možete preurediti podatke u formi,ili nešto drugo je “prosto čudno”.Ova stranica sadrži kratke beleške o potrebi ooBase-a za Java mašinom(engine),i linkovima za pomoć za postavljanje druge post-instalacije.

"Forma je 'samo-čitaj', ne mogu da preuređujem". Ovo je uobičajena briga kod novih korisnika. Možete da preuredite vaše podatke! (Pokušajte i videćete!) Ali “ne možete”da preuredite formu. Pročitajte ovu kratku belešku da naučite da možete da promenite dizajn forme, nakon svega.

Ažuriranje OpenOffice-a. Kratke beleške o tome kako je mehanizam ugrađen u Open Office 2.x kod mene glatko radio kada sam poboljšao Windows mašinu na Open Office verziju 3.0.0.

Instalacija Ubuntu Linux OpenOffice-a (i njegove baze podataka) . Ako vam se ooBase glatko pokreće,možete preskočiti ovu stranicu... ali,da li ste pokušali da koristite Forms Wizard? Ova stranica se takođe odnosi na pitanja Java Engine-a.

Jednostavna tabela imenika (imena, adrese i brojevi telefona): Tek toliko da počnemo.

Alternativni način da kreirate tabele: Nemate potrebe da ovo čitate. Kreiranje tabela sa Design View-om. Ako ste iznad početničkog nivoa,dajte šansu Table Design-u?(Preporučuje se i početnicima avanturistima!)

Jednostavna forma: Sređivanje podataka u imeniku putem forme,što je pravi način da se to uradi. (Korišćenje formi (sa ukrasima) tutorijal pokriva korišćenje formi,takođe,sa više dubine.Takođe pokriva nešto dodatnog materijala usput.

Jednostavni upit: Prvi pogled na upite, koristeći podatke iz imenika.

Primarni tasteri(Primary keys): Kratke beleške o nečemu što radite: Uključite primarni taster u svaku tabelu.Dalji komentari se pojavljuju u mom Nivo dva tutorijal o primarnim tasterima .

Dve aletrnative...    
   Štampanje oznaka sa adresama: Brzi vodič, preskače neke detalje.    

   Štampanje (selektovanih) oznaka sa adresama: Proširenje tutorijala o imeniku.Takođe izlaže sortiranje i filtriranje

Korišćenje formi (sa ukrasima) Osnovne tehnike koje bi trebalo da savladate. Preporučujem vam ovaj tutorijal,ne toliko zbog informacija o pravljenju formi,već zbog opštih informacija koje su pokrivene usput,o tome kako ooBase radi. Ukoliko upotpunite ovaj tutorijal,trebalo bi da ste naučili kako da prezentujete svoju tabelu u poljima po redu kakav vi želite,između ostalog.Biće vam prikazano i kako da filtrirate kakvi se zapisi pojavljuju.Sve DOBRE STVARI!( tutorijal “Jednostavna forma ” pokriva neke od centralnih pitanja sadržanih u ovom tutorijalu,takođe,ali manje iscrpno,i ne uzimajući u obzir toliko sporednih tema).

Korišćenje višestrukih tabela,i relacija Ovaj tutorijal je sa mukom preuređen u junu 2007.Mnogo je duži od mnogih,ali sa dobrim razlogom…puno je materijala u njemu.Kada ste u osnovi ovladali ooBase-om,i spremni ste da krenete dalje od prostih stvari,i imate sat vremena da utrošite,preporučio bih vam ga.Ovaj tutorijal takođe pokriva stvaranje izveštaja baziranog na upitu.(Jao!Ima preklapanja između ovoga i tutorijala “Početak sa višestrukim tabelama,odnosima ”.Ovo je verovatno bolje,ali biće vam manje zahtevan i tražiće manje vremena.Da probate oba?)


Drugo poglavlje:


Razmotrite ove nakon što savladate osnovne ooBase operacije,koje su pokrivene tutorijalima u prvom poglavlju.


Divno Report Builder(“graditelj izveštaja”)proširenje od Oracle-a, prethodno Sun Microsystems: Kako instalirati. Brzi uvod u osnovnu upotrebu.

Kreiranje forme sa proračunatim poljem: Važna veština; izvežbava druge elementarne veštine.

Višestruke tabele,odnosi,referentni integritet: Napisano 6/07... bolje od prosečnog tutorijala.

Preuzimanje tabela sa drugih mesta,to jest,ne-ooBase baza podataka: Čini se da je ovo popularan izbor.Pomoćiće vam sa nekoliko stvari,uključujući korišćenje CSV fajlova da bi se izbeglo prekucavanje podataka.Pomoćiće vam da se preselite iz različitog menadžera baze podataka,to jest skupog Access-a(pristupa). Alternativne destinacije:Pomeranje stvari među Open Office aplikacijama , i Kako da izvedem iz ooBase u CSV. Takođe imam Opšti uvod u Comma Separated Values (CSV) fajlove za vas. Separator nije uvek zarez,inače. Ako želite da koristite Microsoft Access bazu podataka , imam kratku belešku o tome za vas,takođe.

"Registrovanje" baza podataka i kreiranje backup-ova: Pročitajte radi informacija o pozadinskoj podršci(backup) vašeg rada,ako ništa drugo.”Registrovanje” ostaje blaga misterija za mene,ali ovaj tutorijal baca nešto svetla,nadam se!

ListBoxes, ComboBoxes, i druge alatke za potvrđivanje podataka: Pomaže u čuvanju vaših tabela bez “loših” podataka.

Počinjanje sa višestrukim tabelama,odnosima: Važne teme. Napisano pre 6/07, ali sa mukom prepravljeno 4/08. Kreirajte bazu podataka sa dve tabele, i kreirajte upute i forme da biste izvukli informacije iz tabela.Ovaj tutorijal ne uključuje nikakav izveštaj…”rezultat” je forma koja sakuplja vaše podatke u jedan prozor,lak za upotrebu.(Jao!Postoji preklapanje između ovoga i tutorijala “ Korišćenje višestrukih tabela i relacija”.Ovo je verovatno bolje ukoliko želite brzi,”normalan” tutorijal.Drugi je bolji ako ste voljni da posvetite nešto vremena da to proradite.On uključuje korišćenje izveštaja,što ovo ne pokriva.Da probate oba?!)

Prikazivanje polja iz višestrukih tabela u jednom upitu: Korišćenje Pridruživanja(Joins).Ovo je neuobičajeni tutorijal.Za početak,sadrži uvod u kupovinu i prodaju poziva i postavki sa berze.Ovo gleda prema “većem” projektu nego što je tipično u ovim tutorijalima.Dugačko je,ali,nadam se,vredno toga!Takođe je neuobičajeno u tome što postoji link koji vam dopušta da preuzmete dovršenu bazu podataka.

Baza podataka sa slikama,deo 1. …i neke opšte veštine: Prividan cilj ovog tutorijala je da vam pokaže kako da izgradite bazu podataka sa slikama ili dijagramima u jednom od polja.Čak i ako niste zainteresovani za to,moglo bi biti vredno da brzo pregledate tutorijal zbog nekih od opštih pitanja o dizajnu forme koje on sadrži.REVIDIRANO 12.oktobra 2010. …sada bolje radi!(Ažurirano za ooBase 3.2.1 i ORB 1.2.1)

Baza podataka sa slikama,deo 2: Ovo proširuje deo 1.,pokazujući vam kako da izgradite bazu podataka koja ne zadržava svoje slike interno,već samo skladišti putanju do slike,što ostaje spoljni fajl u odnosu na bazu podataka.REVIDIRANO 12.oktobra 2010. … sada bolje radi!(Ažurirano za ooBase 3.2.1 i ORB 1.2.1)

Primarni tasteri: Dalji komentari. Spojeni tasteri. Kontrolne sume(Checksums). Proširuje komentare date u mom Nivo jedan tutorijal o primarnim tasterima.


Treće poglavlje:


Razmotrite ove nakon što savladate mnoge stvari u prethodnim poglavljima.Ovo su ili periferne teme,ili teške,koje traže nešto iskustva sa ooBase-om.


Dve tabele;jedna forma: Koristite formu... jednu formu... da pogledate zapise u dve tabele,i da preuredite,dodate,izbrišete zapise u tabelama.Osnovna veština.Ne treba da radite direktno sa tabelama.

Pomeranje podataka među Open Office aplikacijama: Lakše nego što se možda plašite! Ovo je jedna od perifernih tema.

Cascading selectors(brisanje ili izmena reda selektora)... sa listama sa podacima(datasheets): Forma sa listom sa podacima(datasheet) sa spiskom prvih imena.Selektujte jedno.Kada ste to uradili,drugi datasheet na formi prikazuje sve sa prvim imenom u vašoj tabeli ”Ljudi”.

Cascading selectors: Nivo drugi. Korišćenje ListBox-a, i uopšte biti pametniji.Prvo završava posao bez makroa,i POBOLJŠAĆE se u tome na štetu MALOG makroa.


Makroi:


Neću da obećam da se ništa što uključuje makro neće pojaviti bilo gde drugde,ali ću pokušati da zadržim mnoge stvari koje ovde uključuju makroe.

Krvavo sam radio da bih se upoznao sa radom sa makroima,i da bih prevazišao neka(stara)ograničenja “na(prethodnoj)granici” ooBase-a.Otprilike dve nedelje pre nego što ću završiti,postao sam svestan da postoji nova verzija ooBase-a.Ograničeni testovi sugeriraju da prevazilazi ograničenja!! Ovo je za jedno “Uraa!”,a ne za jadikovanje. (Dobro,za malo jadikovanja…zbog činjenice da sam ja svoju avanturu loše vremenski odmerio).

Sa ooBase 3.1 možete da skladištite makroe unutar datog odb.fajla baze podataka.Možete skladištiti makroe u bazi podataka za koju i jesu.Takođe ćete moći da imate slike u izveštajima.(Ozbiljno uzmite u razmatranje poboljšanje(upgrade),ukoliko još uvek koristite nešto od pre 3.1.Ja sam uradio nekoliko OpenOffice poboljšanja tokom godina,pod Windows-om,bez kajanja,ali sa uobičajenom predostrožnošću.) (Za slike u izveštajima, takođe vam treba Oracle Report Builder , ranije poznat kao Sun Report Builder, ili SRB. Uradio sam testove sa verzijom 1.1. Do sada mogu da dobijem formu da prikažem slike koje se drže u bazi podataka i slike koje imaju samo putanju do njih uskladištenu u bazi podataka.Do sada,mogu samo da dobijem izveštaje da odštampam slike ranije vrste.Još jedna dobra stvar u OO3.1 + SRB 1.1 je da je uvedena opcija “Keep Ratio” za prikazivanje slika.

Makro programeri: počnimo sa ovim...

OOP i događaji: Važan tutorijal koji pokriva suštinske elemente i principe uključene u bilo koji makro rad sa Open Office modulom.Nešto od materijala ovde će vam pomoći da razumete praksu koju ja sledim kada radim sa makroima koji nisu “utvrđeni” od strane opštih zahteva Open Office-a.Nije lako za čitanje,ali preporučujem vam ga.

Prvi koraci sa makroima: Važan tutorijal ako želite da radite sa makroima u bilo kom Open Office modulu,ili da razumete material u bilo kom od mojih drugih tutorijala o makroima.Prosto dugme “Hello World”(zdravo svete) je stvoreno da ilustruje raznolika pitanja.Mnoge stvari objašnjene u rečima od jednog sloga.Početnički tutorijal,ili časopis za posredne makro programere.

Raznolična mišljenja o upotrebi makroa: Nije jedan od mojih boljih tutorijala, ali ako želite da savladate upotrebu makroa,ako proradite ovo,stećićete dodatno znanje.Između ostalog,u njemu gledamo da radimo sa checkbox-om(odeljak za proveru) na ooWriter dokumentu.Ponovo:Objašnjeno u rečima od jednog sloga.

Makro programiranje: drugi nivo...

Pokretanje nekih dugmića sa ooBasic-om: U ovom tutorijalu, dato vam je manje pomoći,morate imati neko shvatanje o onome što radite.... koje možete steći ako proradite gore navedene tutorijale,ako ima potrebe.

Definisane korisničke funkcije: Kreiranje novih “reči” za rad u Open Office-u,naročito u ooCalc-u.U ovom tutorijalu,stvaramo funkciju koja razrađuje cenu nečega “sa porezom”,kada znamo cenu “pre poreza” i visinu poreza.Kada jednom uradimo stvari objašnjene u tutorijalu,možemo prosto da stavimo stvari kao =tkbWithTax(200,3) na radni list,i da dobijemo 206.

Rad sa fajlovima: Makro koji će obrisati jedan fajl,a kopirati drugi.Napomena: ovo je rad na zatvorenim dokumentima postavljenim na vašem disku,a ne sa “stvarima” unutar fajla.(jedan od fajlova može biti otvoren u vreme kada je makro pozvan,ali kopiramo samo aktuelnu kopiju toga sa diska.Ni nesačuvane promene fajla se ne kopiraju.)

Svojstva dokumenta: Ovo daje pogled na... bez nalaženjas svih odgovora... proučavanje svojstava dokumenta u kojem je vaš makro uskladišten.Usput,pogledaćemo nešto od dokumentacije dostupne Open Office programerima,API i ooBase.

Makro programiranje: treći nivo...

Pristupanje funkcijama i procedurama unutar spoljnog DLLs-a. Windows .DLL je predviđen dag a koristite dok preduzimate prve korake.Jedan primer je nastao korišćenjem ooCalc radnog lista,ali verujem das u principi opšti.Poziva se funkcija u DLL-u; to vraća string(niz),koji mi zatim prikazujemo u ćeliji radnog lista.Pod-rutina u DLL-u stavlja “Hello World” na ekran u odeljak sa porukama,kada se nešto dešava u ooCalc radnom listu što priziva pod-rutinu.

Makroi sa ooBase-om...

Ovo što sledi je pod pretpostavkom da imate neko znanje o radu sa makroima,koje možete steći ako proradite gore navedene tutorijale!

Izvođenje CSV-a klikom na jedno dugme: Ovo nije samo za ljude koji žele da izvedu CSV. Ako želite da koristite makroe sa ooBase, pročitajte ovaj esej. On vas void kroz osnovne veštine, uz upotrebu izvođenja fajla u CSV kao primer. Počinje skoro od nule,ali ako ste ranije koristili makroe u Open Office-u,ili ste početnik,učinile biste ispravnu stvar ako pregledate bar prva dva tutorijala u ovome,poglavlju o “Makroima”.Oni govore o “prostim”makroima u Open Office-u.Sve što zahtevaju će biti potrebno za rad sa makroima u ooBase-u…i

Gde se nalaze makroi? Ovaj kratki esej raspravlja o tome gde su makroi uskladišteni,i u sa tim u vezi sadrži detalje po pitanju ooBase-a.


"Kako da" instrukcije:


Stranice u ovom poglavlju sadrže malo isečaka o “kako da” informacijama.Manje su “tutorijal” od onih iz prethodnih poglavlja.

Pomeranje podataka iz radne tabele(spreadsheet) u bazu podataka (database): “Loš” tutorijal – ne objašnjava,nećete razumeti…ali vam možda da odgovor tipa “kliknite ovo”,ako je to sve što hoćete.Utire put za…

Prost spisak adresa(mailing list)- kreiranje oznaka adresa (mailing labels): Još jedan “loš” tutorijal – ne objašnjava,nećete razumeti…ali vam možda da odgovor tipa “kliknite ovde”,ako je to sve što hoćete.

Kako da klonirate Open Office bazu podataka: Kloniranje vaših tabela sa podacima, formi, upita, izveštaja, i registrovanje klona.

Deoba(Sharing) podataka: Kako da date kopije baze podataka drugima; kako da to koristite na drugom računaru.

Traženje stvari u priručniku: Postoji priručnik? Gde se može nabaviti!

Ulančana polja: Okrenite nizove(strings) iz dva ili više polja u jedan niz.Napravite od “Jane” i “Smith” – “Jane Smith”,na primer.Ili čak “Smith,Jane”!

Radio dugmići za forme: Radio dugmići su dobar način za pomoć korisnicima da samo uđu u validne podatke.Takođe daje primer postepenog razvoja…alatka koja služi da vas odvede gde želite da stignete pre nego kasnije.Manje žurbe,više brzine.

Korišćenje DDE-a da dokumenti ostanu u koraku. DDE je zrela tehnologija za deobu(share) podataka među dokumentima,a Open Office to ima “kao standard”.

Crtanje mapa sa zemljama obojenim u skladu podacima o njima.Postoji zaista lak način da se dobiju zaista impresivni rezultati!

Izvođenje podataka u CSV fajlove: Način da to uradite za bilo koju Open Office aplikaciju. (CSV fajlovi su obajšnjeni na drugom mestu. )

Sređivanje Linux Form Wizard problema: Izgleda da je to bilo pitanje sa Forms Wizard-om sa ooBase-om instaliranim od strane Ubuntu-a u jednoj tački.Problem možda još uvek postoji.Lako sređen,ali “sređivanje” može dovesti do drugih pitanja…Ja nisam dovoljan ekspert za Ubuntu da bih znao oko toga…ali nisam video druge problem u limitiranim testovima.

Napravite automatski povećavajuće(auto-incrementing) polje: Korišćenjem AutoValue-a da stvorite polja koja za vas popunjava računar.Korisno za primarne tastere,serijske brojeve,itd.

Promenite Auto-increment Start : Da li imate polje sa postavljenim AutoValue? Hoćete da promenite broj koji će biti korišćen za sledeći zapis?Ovo “kako da” vam govori kako…i to je lako uraditi!


Predavanja:


Naredne stranice su manje "ključni udarac- po- ključni udarac ", manje u "kako- da" liniji. Više su kao predavanja. Verovatno nisu tako laka ili tako zabavna za čitanje,ali da im damo šansu?Poređana su od “lakih/važnih” do “manje lakih/manje od ključnog značaja” tema.Dok jedna o tipovima podataka nije naročito laka,naročito je važna!Naravno,ne mogu biti siguran koja je važna za vaše potrebe.Nadam se das u sve korisne!


Tipovi”podataka: Od ključne važnosti za dizajn tabele.

CSV fajlovi sa podacima: Kratko,opšte objašnjenje o fajlovima “Vrednosti razdvojene zarezom”("Comma Separated Values"),aka fajlovima”"Comma Delimited"... korisno za pomeranje podataka među aplikacijama. Specifičnosti korišćenja istih u Open Office-u (generalno) su objašnjene na drugom mestu... specifičnosti uvođenja podataka , njihovog izvođenja , i pomeranja podataka među Open Office aplikacijama.

Direktno pokretanje SQL komande?Analiza SQL-a?: ooBase je (za bazu podataka!) naklonjen početnicima.Međutim,dođe vreme kada njegova “pomoć” počne da smeta.Tada pokrećete vaš SQL direktno.Koga je briga.Kada.Kako da to uradite.

Apache / MySQL / PHP: Spremni za izazov? Želite da koristite ooBase sa slobodnom višekorisničkom bazom podataka? (ooBase sam po sebi nije višekorisnički.) Hoćete da pristupite bazama podataka preko LAN-a ili preko web-a,opet koristeći ooBase na mašini klijenta?Hoćete korisnika sa raznolikim i usko definisanim privilegijama?Ovaj esej pokušava da pomogne…ali nije brz za čitanje! (Usput,takođe govori kako bi vam bilo zabavno dok kreirate dinamične web stranice uz pomoć sredstava PHP-a.)


Studije slučaja(case studies):


Primeri baza podataka koji ispunjavaju specifične potrebe.Ne gledajte predmete ovih studija slučaja i recite “Lista telefonskih brojeva?Nemam potrebe da pravim telefonsku listu.”Svi oni ilustruju opšta pitanja,i svi mogu da vas navedu na pomisao “To je dobra ideja!”.

Ako se kojom zgodom desi da imate potrebe da uredite listu telefonskih brojeva,u redu i dobro,međutim,ja sam pokušavao da postignem opštiju korist,pošto sam napisao studije slučaja.U svakoj,čitate o odlukama koje sam doneo pri rešavanju određenog problema.Čitate o alatkama koje sam koristio.Treba da uklonite ideje koje su korisne u mnogim bazama podataka…na primer u bazi podataka koju vi pokušavate danas da kreirate!


Porodična istorija: Baza podataka predaka: Rad u toku, ali značajni elementi baze podataka za “sipanje” onoga što znate…i kako to znate…o ljudima iz prošlosti.Brakovi,deca,važni datumi,itd.

Povezane liste, DNK, Porodična istorija : Ovaj esej je malo različit u odnosu na većinu na sajtu.On govori (nadugačko!) o problemu,i donekle napreduje sa analiziranjem kako da ga rešimo.Ali potpuno,Open Office Base rešenje još uvek nije dostupno.Nadam se da neko može da pošalje rešenje!Do tada,esej ostaje vredna vežba u pregledanju podataka,i kao bi oni mogli biti kodirani.Podaci bi popunili matricu,ali razređeno.podaci bi možda najbolje bili uskladišteni u povezanoj listi.Da li takva struktura može da se održi u RDBMS-u?Čitava stvar je iznikla tokom puta do dizajniranja baze podataka radi poklapanja DNK u svrhu istraživanja porodične istorije .

Odeljak za motorna vozila – u raju : Ova baza podataka je osnova za druge tutorijale. Baza podataka se može preuzeti(download). Ima četiri tabele, sa ustanovljenim odnosima. To je baza sistema za upravljanje podacima (data management system) za hipotetičku saobraćajnu policiju Karipskih ostrva.

Forma sa dve pod-forme: Mala skromna stvar. U kontekstu male baze podataka sa informacijama o biljkama kao primer,kreira se forma sa dve pod-forme.

Godišnje davanje u dobrotvorne svrhe: Baza podataka za praćenje donacija za vredne ciljeve.Ne za “raketnu nauku”; sasvim bazni system.

Investiranje na berzi: Beleške u bazi podataka koje prate ključne podatke za investitora na berzi.Takođe,nadam se,u interesu privatnih investitora početnika,za opšta pitanja u zapisima koje je potrebno da čuvate.

Primer “stvarnog sveta”: Opis nešto prilično “neurednog” rada obavljenog u cilju zadovoljenja nekih potreba stvarnog sveta.

Učešće u projektu: Baza podataka koja prati ljude koji rade na grupi projekata.Korisno kao ilustracija postojanja “linija” informacija za višestruke entitete,i druge stvari.Možete preuzeti(download) bazu podataka,ako želite.Nije “potpuna” još uvek…ali opis tabela,koristan u svom sopstvenom pravu,jeste.


Imenovanje delova:


Neke"Ilustracije" radi podrške mnogim drugim stranicama na ovom web sajtu.One su same po sebi čitljive,i frekventno povezane,naročito u uvodnim tutorijalima.

(Dakle, Hagop Merjian, ja se sećam nečega sa časova engleskog od pre 40 godina.Za one od vas koji nisu upoznati sa “Imenovanjem delova” od Henry-a Reed-a ,vredno je pogledati.Pisano je o iskustvu jednog vojnika u Drugom svetskom ratu,iako moram priznati da sam to loše upamtio kao da sam od Wilfred-a Owen-a i Prvog svetskog rata.Verovatno bi se to moglo primeniti na život gotovo svakog vojnika,sa samo nekoliko izmena.)

Ali vi, pažljivi čitaoče, verovatno niste vojnik,tako da ja ovde neću odstupiti u gomilanje obrtnih topova,koje vi u vašem slučaju nemate,ili bilo šta drugo što vi nemate.

   v v v v v v  - - -   . . . Parts topics . . .  - - -  v v v v v v

   
ooBase prozor glavni menadžer projekta: raspravlja o glavnom prozoru iz kog normalno upravljate bilo kojim ooBase projektom.Neki korisnici ooBase baza podataka koje us drugi postavili,može biti poznatija sa Switchboard prednjim krajem,ali većina korisnika će normalno raditi kroz prozor opisan ovde,na koji se ja obično osvrćem kao “ooBase prozor glavni menadžer projekta”.

"Dizajn modus on/off" dugme i prozor navigator forme : Dve važne alatke za dizajnera. Ne mešajte formu navigator sa opštijim navigatorom koji možete pokrenuti sa F5 tasterom.

"Kontrole forme" i "Više kontrola" table sa alatkama(toolbars) : Kako im pristupiti.


Dalji komentari:


Pre svega....

Lutanja

Baza podataka lansirana sa OpenOffice-om, verzijom 2 (i višom) obavlja dobro tipične zadatke za bazu podataka,i podjedanako je laka za korišćenje kao bilo šta sličnih mogućnosti.Prihvata SQL.Pogledajte gornje članke radi pomoći u savladavanju ooBase-a.

Zaboravite sva iskustva sa Adabas-om, koji je došao sa komercijalnom verzijom OpenOffice-a 1. OpenOffice verzija 2 baza podataka, ooBase, je nepovezan,i prenesen u verziju 3.

Zapamtite: čitav OpenOffice komplet, obzirom da je otvoren izvor, besplatan je, uključujući ooBase. (Takođe ćete videti ooBase prosleđen kao "Base".)

OpenOffice je dostupan ne samo za Windows, već i za Macs i Linux. Jas am ga koristio za Ubuntu.Ustvari,ja sve više i više delujem na Ubuntu-u... kako je divan osećaj udaljavati se od robovanja Microsoft-u.Ako dođe dan kada odlučim da isključim sve moje Windows boksove,biće stvari koje će mi nedostajati,ali za obradu reči,tabele sa poljima(spreadsheets),baze podataka(i neke se okrenem mom Linux boksu,neću ni znati da to nije Windows.(Firefox poseduje moje pretraživačke aktivnosti u istim srećnim okolnostima.)

Govoreći o divnom svetu programa otvorenog izvora,da li ste pokušali da otvorite software,a zatim da otvorite hardware Arduino microcontroller ?Veoma je zabavno,ako vam se dopada da petljate sa elektronikom.A ako ste samo u software-u,postoji multi-platforma Pascal zvana FPC,koju ja promovišem na istoj strani kao i moj Arduino materijal.FPC dolazi u verzijama za Windows, Linux, i Macs.

Sa OpenOffice 2, dobijate besplatan, sposoban, koristan program za bazu podataka. Potiče od postojećeg proizvoda, HSQL-a. Navesti iz www.hsqldb.org:

"naša grupa je formirana 2001. .... Imamo.... objavljeno šest novih verzija baze podataka (RDMS) od Aprila 2001. ... Projekat se rangira u prvih 50 među svim SourceForge projektima (100,000) sa preko 1,000,000 preuzimanja.

"(HSQL je) potpuno besplatan za upotrebu i distribuciju pod našom licencom, (koja je) bazirana na standardnoj BSD licenci."

I (adaptiran) iz (jedne ranije verzije) što je nekad bilo na....... http://www.openoffice.org/product/base.html .....(ta stranica može biti sporija za učitavanje.)

"Sa BASE-om, možete da.... "Koristeći BASE, ne samo da možete da pretražujete vaše podatke, već i da... "BASE uključuje punu verziju HSQL mašine za bazu podataka,a podatke skladišti u XML fajlove.Takođe može da pristupi izvornim dBASE fajlovima zbog jednostavnog rada u bazi podataka.

"Za naprednije zahteve, BASE podržava mnoge baze podataka,izvornu bazu podataka (Adabas D, ADO, Microsoft Access, MySQL), ili bilo koju bazu kroz industrijski-standardne ODBC i JDBC drajvere.Takođe podržava bilo koji LDAP kompatibilni imenik,kao i opšte formate kao što su Microsoft Outlook, Microsoft Windows, i Mozilla."

(N.B.: U slučaju maker Pristupa(Access), ta podrška uključuje pristup tabelama unutar baze podataka,ali isključuje bilo kakvu sposobnost za pokretanje Access makroa, formi, izveštaja. Ali to je više nego do pola puna čaša, ako razmislite o tome.Uređivačka filozofija


Meni se ne sviđaju 'fensi' websajtovi sa više brige za bleštavu pojavu nego za dobar sadržaj.Za lepu sliku,mogu da odem u umetničku galeriju.Naravno,atraktivan sajt SA sadržajem zaslužuje pohvalu…sve dok to lepo lice ne košta vremena za preuzimanje.U svakom slučaju…

Pokušavam da prezentujem ovaj materijal u formatu koji će ga vama učiniti lakim za UPOTREBU.Postoje dva aspekta za to:način da je razdvojen,i način da je postavljen.

Način na koji je razdvojen:

Ovi tutorijali potiču od starijeg projekta koji objašnjava Delphi programiranje.Sajt koji sada čitate je pokrenut 2006.,kada sam ja bio novajlija u Open Office ooBase-u,verzija 2.Kako je sajt rastao,ja sam ga razdvojio na delove ‘bajt-veličine’(bite-sized).Ukazujem na to koji delovi su osnovni,od opšte važnosti,a koji se odnose na specifičnija pitanja koja su takođe igrom slučaja složena celina,ili zavise od temeljnijih pitanja.

To jest. Pokušavam da vam pomognem da prohodate pre nego što vas pozovem da trčite.

Način na koji je postavljen:

OpenOffice imaju HTML sposoban obrađivač reči (wordprocessor), tako da ću iskoristiti HTML u ovim dokumentima. Da li je to problem?

Trebalo bi da možete da čitate tutorijale on-line bez poteškoća. Međutim,TAKOĐE bi trebalo da vam bude lako da ih “zaplenite” za off-line upotrebu.Trebalo bi da ste u stanju da sačuvate stranice sa pretraživača,i da ih ponovo učitate sa vašeg hard diska kasnije.Evo kako to da uradite…

Kreirajte folder za tutorijale tako da možete da zadržite moja imena fajlova bez rizika da se ime sudari sa fajlovima koji su već u vašem sistemu.

On-line, koristite vaš pretraživač da pregledate tutorijal koji želite da “zaplenite”.

Upotrebite File kod pretraživača | Save As... da sačuvate web-stranicu na vaš disk. U ovom trenutku možete da se odjavite,ili posetite druge stranice,možda i njih da sačuvate.

Kada ste se odjavili, samo upotrebite na pretraživaču File | Load komandu da pregledate material.

Imena fajlova/folderi(Filenames/ folders): Pokušao sam da budem organizovan: Svi tutorijali o "Base-u" OpenOffice-a su u folderu "FDB", za "Free Data Base". Mnoga imena fajlova počinju sa "fdb" i sa cifrom. Čak i kada mislim na "OO" ("oh, oh") lako se pomeša sa "nula,nula".. a nijedan pretraživač neće prihvatiti jedno gde se očekuje drugo,neki tutorijali o širim pitanjima imaju imena fajlova koja počinju sa “opof”,od "OPenOFfice”.

Molim,zapamtite da je materijal zaštićen autorskim pravima. (TK Boyd, 2006 i kasnije) Gore navedene procedure se sugeriraju samo za prikladnu ličnu upotrebu materijala,međutim,takođe…

Osećajte se slobodnim da koristite ove informacije na kursevima računara,itd.,ali dobar glas o izvoru,citirajuću URL,biće veoma cenjen.Ako prosto kopirate stranice na druge web stranice učinićete vašim čitaocima rđavu uslugu:vaše kopije neće ostati važeće.daleko je bolje da se povežete sa ovim stranicama,i onda vaši čitaoci vide aktuelne(up-to-date) verzije.Za one kojima je stalo –hvala – postavio sam stranicu sa više informacija ,o tome čega se autorska prava odriču sam proširio,i sugestije za one koji žele ovaj material da stave na CD,itd. (Postoji bar jedan zatvor koji koristi material za obrazovanje ukućana.Ja zaista razumem da postoje situacije u kojima internet konekcija nije moguća!)


Drugi izvori:


Kada sam krenuo sa ovim početkom 2006., bio sam nov u OpenOffice-u, ali ne i nov sa računarima,ili u pisanju tutorijala o web-u.

Tamo negde ima drugih tutorijala o OpenOffice-u,koja bih vam preporučio.

(Pretpostavljam da niste našli šta ste želeli na mojoj stranici o tutorijalima za upotrebu ooBase-a…verovatno bi trebalo da počnete odande,ako to već niste videli.)

Za ooBase, pokušajte sledeće.... (Ako ste

Naravno,treba da pročitate u samom OpenOffice-u Getting Started With ooBase(Početak u ooBase-u) (pdf dokument). Može biti da blago datira... stranica je bila naslovljena "Getting Started with OpenOffice.org 2.x" kada sam ja proverio u avgustu 2011.,a Base je bio u verziji 3 dugo vremena.Možda se "2.x" odnosi na verziju vodiča?

Postoji dobar uvod za nove korisnike i eskperte u okviru odličnog OpenOffice foruma. (Moraćete da kliknete na link za ooBase forum nakon što kliknete taj link.Ono što sledi bi vas moglo odvesti direktno na korisnu nit.Ako ne,pristupite ooBase forumu,i potražite "Beginners(početnici) - Example Database(baza podataka primera) - ooBase Tutorial(ooBase uputstvo)". Direktan (nadam se) link za nit foruma .

Solveig Haugland: Dobro za potpune novajlije, a verovatno i za naprednije učenike.Ona je zaista naporno radial za vas i uključila mnoge slike ekrana(screenshots). (Smatram da je kreiranje teksta popriličan posao,hvala!)

Andrew Pitonyak ima sajt sa pomoći za ooBase , i druge teme o Open Office-u,kao i ostale teme!

Za opšte OpenOffice tutorijale, pokušajte sledeće....

Lep sajt, sa MNOGO informacija: “Tutorijali za OpenOffice"

Ono što sledi će vam dati linkove za gomilu dobrog Open Office materijala,mnogo više nego ooBase… Projekat dokumentacije samog Open Office-a članci. (Ta stranica može biti spora pri učitavanju.) A material je dostupan na mnogo jezika.Ja lično smatram da je material težak za upravljanje,možda ztao što patim od “upravljanja”…ali ima tamo Dobrih stvari,ako kopate.Možda se nećete ni osećati frustrirano koliko ja;moja averzija je verovatno samo pitanje “stila”.

Tutorijali o Open Office obrađivaču reči (word processor),ponekad zvanom “Writer”(pisac): "Pomoć sa Piscem,od About.com "

Za priručnik za OpenOffice programerski jezik, i API za OpenOffice, idite na....

The ooBasic Wiki

Za druge dobre stvari, idite na....

Tutorijali o Open Office radnoj tabeli(spreadsheet): "Calc pomoć od About.com "

Zbirka linkova za uputstva, priručnike, “kako da”pitanja i druge stranice sa informacijama za OpenOffice.org.

Tutorijal: Kreiranje knjige sa OpenOffice Writer-om. Ovo uključujem ne zato što će mnogi od nas preduzeti tako suštinski projekat,već zato što je tutorijal dobro napisan,i čini se da je deo arhive koja će možda nagraditi dalje istraživanje.

Molim vas,ne tražite link odavde do vašeg sajta osim ako : a) vaš sajt već ima link za ovaj sajt, i b) mašina za vraćanje unazad će mi pokazati da je vaš sajt podignut već više od dve godine.I ako vam se dopalo ono što ste ovde našli, ili želite grugačije stvari, evo još nekih stranica od izdavača ovih tutorijala....

Početna stranica( homepage) od Sheepdogsoftware.co.uk., moj najveći sajt. (Izvinjavam se ako "?FrmFdb" koji sam dodao tom linku izazove problem kod vašeg pretraživača.Molim vas,obavestite me ako je tako?To je tamo da bi mi pomoglo da naučim prioritete svojih posetilaca.)

Stranice o korišćenju računara u Sensing-u(detekcija) i Control-u, to jest logovoanje prema vremenu.

Programiranje: Delphi i Pascal tutorjiali.

Uvod u MicroLan: moćna porodica uređaja za sensing i kontrolu.Ovo nije stvar na nivou potrošača,ali nije ni iznad sredstava amatera entuzijasta.Takođe imam za vas tutorijale o programiranju 1-Wire (tm) čipova i uređaja za MicroLans (tm).

Još jedan od mojih sajtova. (Arunet)Published (Last edited): 16-09-2012 , source: http://sheepdogguides.com/fdb/fdb1main.htm