Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Unicon: Često postavljana pitanjaOva pitanja su pripremili Clint Jeffery sa dodacima koje su dodali Brian Rogoff i Chris Harris. Poslednje ažuriranje je bilo 16. аprila 2010

1.šta je Unicon ?

Unicon је " moderan dijalekat " koji je nastao iz Icon programskog jezika.Unicon sadrži bezbroj novih karakteristika i dodataka tako da čini Icon jezik pogodniji za širok spektar realnih aplikacija.


2. Šta znači ime "Unicon" ?

1 verzija Unicon-a se odnosila na skup UNIX dodataka koje je napisao Shamim Mohamed.Nedavno ime je prošireno tako da se odnosi na jedinstveni dijalekat Icon-a. POSIX sistem interfejs je bio adaptiran za Windows,a jezik takođe grupiše OOP, ODBC podršku baze podataka , као i druge dodatke . То takođe znači : unIcon


3.Zašto ga ne zvati Icon verzija 10 ?

Univerzitet Arizone distribuira Icon,te oni nisu ni odgovorni,niti odobravaju Unicon .Nemojte im postavljati pitanja o tome .Sadašnja verzija Icon-a je 9.5.Icon projektu je dozvoljeno da ugradi funkcije Unicon ukoliko želi.


4. Da li je ovo neprijateljski pokušaj preuzimanja?

Ne.Icon projekat na Univerzitetu u Arizoni nije u dodiru sa Unicon-om.Mi ćemo sarađivati sa njima po pitanju stvari vezanih za Icon.Mi uopšte nismo hteli da izmislimo novi jezik ,nego da promovišemo Unicon kao novi jezik na insistiranje Icon projekta .


5.Šta je Unicon , zaista?

Unicon je nadskup Icon-a sa "opuštenijim slotovima i višeg playback-a", da se izrazimo Las Vegas terminologijom. On uključuje objekte,umrežavanje i pristupe sistemima datoteka ,izvršno nadgledanje i vizuelizacija i interfejs ODBC baze podataka koji radi na lokalnim fajlovima ili preko mreže sa severima SQL baze podataka . Prenosiv je na (minimalno) Linux, MS Windows, Mac OS X, IRIX i Solaris okruženja.


6.Šta je motivacija za Unicon?

Mi želimo da razvijemo, poboljšamo i promovišemo slične Icon-u ciljski usmerene veoma visokog nivoa jezike.Jedan od načina da se to postigne je implementacija postojećeg jezika ; Icon-ovi prevodioci u C kod i Java kod su primeri takvog pristupa. Drugi način da se to uradi je konstrukcija novog jezika koji nije ograničen samo na sintakse ili semantiku postojećeg jezika, а Godiva programski jezik (donekle),je primer ovakvog pristupa .Unicon sledi treći način :da razvija postojeći jezik koji če da podržava nove mogućnosti na način koji je kompatibilan i u skladu sa prvobitnom filozofijom dizajna što je više moguće.


7.Šta je smešnim sloganom "više icon nego Icon"?

To je parodija Tyrell Corporation-vog slogana iz filma Blade Runner.kao na primer,Icon pruža podršku za run time sistem za tipske konverzacije i podrzumeva parametre koji čine jedne od osnovnih parametara jezika.Ipak,na izvornom nivou , pisanje procedura koje ispravljaju svoje parametre je nespretno.Proširili smo do izvornog jezika neke konstrukcije koje su otkrivene tokom realizacije ,a to je (delom) isklesano iz nasleđa Snobol4-a .Osim ovog malog detalja , možete videti slogan kao omaž "futurističkoj složenosti", ili se može zaključiti da slogan odgovara dodatom visokom nivou mogućnosti koje pruža Unicon.


8.. Ко је odgovoran za Unicon?

Unicon su prvobitno stvorili Clinton Jeffery i Shamim Mohamed.Federico Balbi je doprineo ODBC interfejs. Robert Parlett je doprineo implementaciji paketa,zajedno sa materijalnim programskim alatkama i klasama biblioteka koje se distribuiraju kao deo Unicon-a.Ostali saradnici su takođe dobrodošli .Unicon ima stranicu za građane na kojoj su prikazani mnogi doprinosi.


9.Gde je definicija Unicon jezika?

Unicon je opisan u najnovijoj knjizi koju su napisali Clinton Jeffery, Shamim Mohamed, Robert Parlett, i Ray Pereda, pod nazivom "Programiranje sa Unicon-om". Primerak nacrta ove knjige u PDF formatu je dostupan na ovom web sajtu. Tehnički izveštaj (UTR #8) sumira jezik.


10.Zašto nisu Unicon-ovi osnovni tipovi klasifikovani?

Tipovi koje unicon nasleđuje od Icon-a će zadržati svoju kompatibilnost sa Icon-om.Oni će možda na kraju dobiti status klase ,što znači da će imati atribute i operacije,i da će se moći klasifikovati .


11.Zašto nije struktura podataka X ugrađena?

Ugrađeni tipovi su naširoko u upotrebi,informacioni elementi opšte namene i konstrukcije. Svaki program plaća za njihovo prisustvo u run time sistemu,bez obzira da li se koriste ili ne. Novi ugrađeni tipovi se mogu povremeno pojaviti,ali većina struktura podataka će biti dodate kao klase.


12.Zašto nema apstraktnih klasa u Unicon-u?

Ne postoji velika potreba za njima u dinamički pisanom jeziku. Robert Parlett je dodao sintaksu u cilju podržavanja apstraktnih metoda ,a mi ćemo možda u nekom trenutku dodati sintaksu za deklarisanje apstraktne klase .


13 Da li postoji običaj za imenovanje klasa i metoda?

Stil Java/Smalltalk kapitalizacije prvog slova imena klase i korišćenje malog slova za imena metoda je usvojen , ali nije obavezno i ne poštuje se univerzalno u klasama biblioteka.


14.Koliko je kompatibilan Icon sa Unicon-om ?

Dakle,to je u principu nadskup ,ali ako tehnički uđete dublje u stvar uvidećete inkopatibilnosti . Rezervisane reči dodate u Unicon nisu više legalna imena varijabli :reči kao što su "klase" i "metode". Ove zagrade na primer,ukupno 1 od 223 fajlova u Icon Program Library procs/ direktorijumu ,zahteva da se njena varijabla pod nazivom "metod "promeni u "Metod" (ili nešto drugo). Unicon-ov prevodilac se stvara iz Icon-a kao srednji korak,za obični Icon izvor rezultiranje koda virtuelne mašine je identično .


15.Koliko je kompatibilan Unicon sa Idol-om?

Prilično kompatibilan,i mnogo jednostavniji .Sintaksa $ je dostupna,ali nije obavezna u svakodnevnom prizivu. Celokupni na yacc osnovi parser je tačniji nego Idol parser .Ekstenzija fajla se promenila sa .iol na .icn. Nema ružnih idolcode.env/ pod direktorijuma. Kod iz .icn fajla je sačuvan u jedan odgovarajući .u fajl.Prateća DBM baza podataka skladišti klasu informacije po direktorijumskoj osnovi za upotrebu u nasleđivanju rezolucije.DBM baze podataka zajedno sa IPATH se zajedno pretražuju radi super klasnih informacija.


16..Šta moram da uradim da bih izgradio Windows Unicon?

Trenutno se preporučuje MinGW32 verzija GNU C kompajlera. 64-bitna Windows verzija se još uvek radi ,ali još nije stabilna.MS Visual C++ se koristio za proizvodnju izdanja u prošlosti i izvori mogu biti ažurirani da rade sa tim kompajlerom , sa skrominim naporom. ostali C kompajleri će zahtevati značajne napore da bi razvili nove konfiguracione fajlove pod config/win32 direktorijum, uporedive sa (i po mogućstvu počevši od) config/win32/gcc or config/win32/msvc.

Pošto raspakujete izvorne fajlove, morate da dodate Unicon bin direktorijum Vašij lokaciji , ili make ili nmake komanda neće graditi uspešno celim putem.Iskustvo ovog autora je da Windows proces izgradnje nije trenutno, nažalost, za one sa slabim srcem.


17.Kako da izgradim noweb sa Windows (Un)Icon?

(obezbedio Chris Harris)

  1. Nabavite noweb distribuciju i izdvojite sve Icon fajlove u icon/ direktorijum
  2. Izgradite svaki pomoću "nticont "-a
  3. Kopirajte sve .exe fajlove napravljene u drugom koraku u Vaše noweb/bin/direktorijume.
  4. Obrišite stare DOS Icon noweb .exe ukoliko unosite nove Windows .exe .
18. Kako mogu da koristim - afirmišete() izraz u mojim programima ?

Afirmisani (izraz) se obično piše kao expr | stop("expr failed..."). Unicon ne obezbeđuje ugrađenu makro ili kontrolnu strukturu za assert. .Ukoliko Vaš sistem podržava m4 možete ga koristiti da obezbedite assert () makro ,kao u sledećem primeru koji nam je obezbedio Kostas Oikonomou:


	     m4 -D assert='($$1) | stop("Assertion failure on line ", &line, "!")'

Ovaj filter može da radi na .m4 files da bi ste stvorili .icn fajlove,ili može biti korišćen u kombinaciji sa noweb-om,kao što je u Kostas-ovom primer pravilu prikazano ispod. Imajte na umu da ovaj primer predstavlja GNU m4, koji može da obradi Vaš kod bez slučajnog ispaljivanja m4 macros-a ako obezbedite --prefix-builtins flag:

  %.icn : %.nw
	  notangle $< | \
	  m4 --prefix-builtins \
	   -D assert='($$1) | stop("Assertion failure on line ", &line, "!")'\
	  - > $@


19.Moj SQL/ODBC otvoreni () mod "q" otkazuje. Zašto?

Pa prvo ,trebao bi da bude mod "О",a ne mod "q",to je promena na koju se još nije obratila pažnja dostupnom PDF fajlu Unicon knjige .Dalje, ODBC open() neće uspeti ako su Unicon binari izgrađeni bez ODBC objekata.Treće, ime ODBC izvora podataka i srodne konfiguracije moraju biti ispravne na vašoj platformi (npr. u Control Panel-u za ODBC), i na kraju morate da ispravno podesite korisničko ime i lozinku.


20.Zašto nisu Icon i Unicon postali popularniji?

Čoveče,kakav mamac!To je jednostavno špekulacija ili kiselo grožđe ali neki ljudi vole da špekulišu da bi Icon i Unicon bili mnogo popularniji da su izmišljeni u AT&T, Sun, Microsoft, ili IBM-u. Icon i Unicon bi bili mnogo popularniji da su mogli da lako urade nešto što drugi jeziici nisu (niche) umesto da rade stvari samo elegantnije.Icon i Unicon-ovi pronalazaći nikada nisu investirali značajna sredstva u marketing za svoje proizvode, smatrajući ih više istraživačkim proizvodima ,a manje kupovnim proizvodima . Slično tome ,Icon-ov pronalazač lako može da tvrdi pobedu ističući uspeh jezika pod uticajem Icon-a (npr.generatori ili stilski slični Icon-u nizovi su prisutni u drugim jezicima kao što je Python),bolje nego da tvrdi poraz od osuđivanja neuspeha od strame mainstreama i uzme prednosti od cilj-usmerene evaluacije ili najbolje kolekcije tipova podataka nađenih u bilo kojem jeziku.Jasno,stvaraoci ove jezičke familije vole ove karakteristike sa ponekad ekstremnim nivoima strasti, ali su očigledno često neprimetni za običnog posmatrača.

Published (Last edited): 01-09-2012 , source: http://unicon.org/faq.html