Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Uvod u Cygwin

George B. Moody
Harvard-MIT Odeljenje zdravstvenih nauka i tehnologije

Šta je Cygwin?

Cygwin je besplatni softver koji obezbeđuje Unix okruženje i softverske alatke podešene za korisnike svih modernih verzija MS-Windowsa za x86 CPUe (NT/2000/XP/Vista/7) i (koristeći stariju verziju Cygwin-a) neke zastarele verzije (95/98/ME). Cygwin se sastoji iz Unix sistemske emulirane biblioteke, cygwin1.dll, i širokog skupa GNU-a i drugih slobodnih softverskih aplikacija organizovanih u veliki broj opcionih paketa. Među tim paketima su i visoko kvalitetni kompilatori i druge alatke za razvoj softvera, kompletna paleta alatki X11, GNU emac, TeX i LaTeX, OpenSSH (klijent i server), i još mnogo više, uključujući sve što je potrebno za kompilovanje i korišćenje PhysioToolkit softvera u okviru MS-Windowsa.
Cygwin ne daje metode za pokretanje GNU/Linuxa ili drugih Unix binarnih izvršnih sistema u MS-Windowsu. Da bi se takav softver pokrenuo pomoću Cygwina, softver mora biti kompilovan iz svog izvora. Cygwin pruža sve komponente neophodne da se to uradi u većini slučajeva; većina POSIX-usklađenih softvera, uključujući X11 aplikacije, može se lako preneti u MS-Windows pomoću Cygwina.
Ova stranica je data kao ispomoć PhysioNet korisnicima i drugima koji počinju da koriste Cygwin. PhysioNet i autor nisu povezani sa Cygwin projektom i ne mogu pomoći korisnicima pri instalaciji i korišćenju Cygwina. Za opštu pomoć o Cygwinu, za više nego što je ovde opisano, koristite izvore izlistane na kraju ove stranice.

Instalacija Cygwina

Pregled


Instaliranje Cygwina počinje preuzimanjem i pokretanjem Cygwin instalera (setup.exe), koji je mala aplikacija koja vam omogućava da izaberete:

 • Cygwin dikretorijum (u kojem će Cygwin biti instaliran na vašem sistemu)
 • Koje ćete od mnogo Cygwin ogledala koristiti tokom preuzimanja
 • Koji opcioni Cygwin paketi će se takođe instalirati

kao i nekoliko drugih opcija instalacije. Cygwin paket se sastoji iz bzip2-kompresovane tar (.tar.bz2) arhive. Instaler je preuzima sa ogledala koje se odabrali u privremeni direktorijum, potvrđuje je računanjem njenog MD5 zbira i zatim je otpakuje u direktorijum koji ste odabrali.

Ako imate barem 5 Gb slobodnog prostora na disku (od čega se polovina može ponovo osloboditi posle instalacije), možete izabrati da sprovedete punu instalaciju Cygwina sa svim njegovim opcionim paketima. Ovaj izbor se preporučuje onima koji više vole da rade u Unix ili GNU/Linux okruženju, ali koji su ograničeni na rad u MS-Windowsu. Puna instalacija pruža veliki pod-skup softverskih standardnih komponenata tipične GNU/Linux distribucije. Omogućite barem jedan sat za punu instalaciju ako imate brz internet, inače i više vremena.

Ako želite samo da kompilujete i koristite postojeći softver u MS-Windowsu, možete izazvati namensku instalaciju Cygwina, koja se sastoji iz osnovnog paketa i nekoliko opcionih paketa izlistanih u nastavku; ovaj izbor zahteva manje od 1 Gb i proporcionalno manje vremena od pune instalacije. Minimalna instalacija se može lako nadograditi kasnije, praćenjem iste procedure kao i za početnu instalaciju. Paketi koji su prethodno bili instalirani neće se promeniti osim ako novija verzija ne postane dostupna i vi izaberete da je instalirate.

Kada se instalacija završi, Cygwin direktorijum će podsećati na direktorijum tipičnog Unix ili GNU/Linux sistema, sa pod-direktroijumima bin (aplikacije i DLLi), etc (fajlovi konfiguracije),home (sa pod-direktorijumom za svakog Windows korisnika registrovanog na vašem sistemu), lib (statička biblioteka), tmp (privremeni fajlovi), usr (sa dodatnim softverom), var (fajlovi za logovanje) i (zavisno od opcionog paketa koji ste izabrali) možda i na druge direktorijume. Naredni odeljci ovog rada (Korišćenje Cygwina i Korišćenje Cygwin/X ) opisuju način pristupa softveru kada se isti jednom instalira.

Preduslovi

 1. Uverite se da koristite verziju Windowsa koju podržava Cygwin i da imate dovoljno prostora na disku i vremena za instalaciju, kao što smo naveli;
 2. Ako ime za logovanje na vašem Windowsu sadrži razmak, razmotrite da ga promenite ili da napravite posebno logovanje za korišćenje Cygwina. Cygwin instaler imenuje vaš matični direktorijum prema vašem imenu za Windows logovanje. Obično je moguće zaobići probleme koje uzrokuju imena direktorijuma ili fajlova koja sadrže razmak, ali će to predstavljati stalnu iritaciju; bolje je izbeći ih;
 3. Neki skeneri virusa mogu ometati Cygwin instalaciju. Ako naiđete na takve probleme, razmotrite da onemogućite skener virusa tokom Cygwin instalacije i da ga posle toga ponovo osposobite.

Cygwin 1.5.x vs. Cygwin 1.7.x
Cygwin 1.7 je trenutna verzija od decembra 2009. Procedura instalacije za Cygwin 1.7 se nije mnogo izmenila od procedure za Cygwin 1.5. MS-Windows 95, 98 i ME su kompatibilni sa Cygwin 1.7; ako morate da upotrebite neku od ovih starijih verzija Windowsa, instalirajte Cygwin 1.5.

Pokretanje Cygwin instalera

  InstalirajCygwinsad
 1. Kliknite na "Install Cygwin now" ikonicu sa desne strane (ili to uradite na Cygwin web sajtu). Sačuvajte link (setup.exe) na vaš desktop, zatim duplo kliknite na sačuvanu ikonicu da biste pokrenuli instalaciju.
 2. Prozor pod nazivom Cygwin Net Release Setup Program se pojavljuje. Kliknite Next da biste ga pokrenuli.
  [Cygwin installer]
 3. Izaberite izvor preuzimanja: Prihvatite podrazumevano (“Install from Internet”) i kliknite na Next.
  [Choose A Download Source]
  Izbor podrazumevane instalacije "Install from Internet" uzrokuje da fajlovi koje ćete izabrati u narednim koracima budu prvo preuzeti, a zatim potvrđeni i instalirani. Drugi izbori vam omogućavaju da izvedete ovu proceduru u dva koraka.

 4. Izaberite Root Install Directory: Prihvatite podrazumevano ("C:/cygwin", svi korisnici, Unix) i kliknite Next.
  [Select Root Install Directory]
  Važno: Podrazumevani direktorijum za Cygwin aplikaciju je C:/cygwin. Ako želite, promenite je (koristeći '/' a ne '\' kao separator direktorijuma, kao što je pokazano), ali ne birajte lokaciju koja sadrži razmake bilo gde u svom nazivu. Svi fajlovi koje instalira Cygwin instaler idu u taj direktorijum; za kasniju deinstalaciju Cygwina jednostavno uklonite direktorijum i ceo njegov sadržaj;

  Ako instalirate Cygwin 1.7, nećete videti opciju da izaberete podrazumevani tip tekstualnog fajla. Ako instalirate Cygwin 1.5, imaćete izbor koji je gore prikazan, ali se ne menja podrazumevani tip tekstualnog fajla (“Unix”).

 5. Izaberite lokalni direktorijum paketa: Prihvatite podrazumevano ili ga izmenite u privremeni direktorijum po vašem izboru, ali to i zabeležite.
  [Select Local Package Directory]
  Posle završetka instalacije možete obrisati .tar.gz fajlove paketa koji su tamo upisani. Ako ste izabrali potpunu instalaciju ti fajlovi mogu zauzeti preko jednog gigabajta, a više nisu neophodni kada se njihov sadržaj instalira. Ako planirate da instalirate Cygwin na drugom PC-ju, možda ćete uštedeti malo vremena kopiranjem lokalnog direktorijuma sa paketima i Cygwin instalera na drugi PC; pratite te instrukcije da biste instalirali Cygwin na drugom PC-ju, ali izaberite "Install from Local Directory" (instalacija iz lokalnog direktorijuma) u koraku 3.

 6. Izaberite vašu internet konekciju: Podrazumevana opcija bi trebalo da bude ispravna za većinu korisnika. Izmenite samo ako naiđete na probleme.
  [Cygwin installer]
 7. Izaberite sajt za preuzimanje: Izaberite obližnji sajt ogledalo sa kojeg ćete preuzeti Cygwin pakete. Brzina može značajno varirati od sajta do sajta.
  [Cygwin installer]
  Sada, instaler preuzima listu dostupnih paketa sa sajta koji ste izabrali. Normalno, za to je potrebno samo nekoliko sekundi; ako postoji duža pauza, možete ponovo pokrenuti i izabrati durgi sajt ogledalo.

 8. Izaberite pakete: ako želite da izvršite punu instalaciju, kliknite na rotirajući selektor pored “All” (na vrhu liste Kategorija) tako da se indikator na desnoj strani promeni iz “Default” (podrazumevano) u “Install” (instaliraj). Kliknite Next i pređite na korak 10.
  [Cygwin installer]
 9. Ako želite da izvršite namensku instalaciju, kliknite View taster tako da se indikator sa desne strane promeni sa “Category” (kategorija) u “Full” (potpuno).
  [Cygwin installer]
  Možete promeniti veličinu okvira za dijalog po potrebi, sve dok nazivi paketa ne postanu vidljivi.

  Za izbor paketa za instalaciju kliknite na rotirajući selektor (u novoj koloni) da biste kružili kroz dostupne izbore dok se ne pojavi broj verzije. U većini slučajeva treba da izaberete najviši broj verzije od dostupnih (ovo je obično prva alternativa koja se nudi).
  [Cygwin installer]
  U primeru u nastavku, sunrpc paket, verzija 4.0-2 je izabrana za instalaciju. Obratite pažnju da se ulaz u Bin? (binarni) koloni menja iz n/a u potvrđeno polje kada izaberete numerisanu verziju paketa. Ostavite ovo polje potvrđenim. Ulaz u Src? (izvor) koloni se menja iz n/a u nepotvrđeno polje koje možete potvrditi ako želite da preuzmete i izvore za pakete.
  [Cygwin installer]
  Ako planirate da koristitie PhysioToolkit softversku paletu alatki, uverite se da ste izabrali sledeće pakete za instalaciju:

   • bc (Math, Utils)
   • diffutils (Utils)
   • gcc (Devel)
   • gcc-g77 (Devel)
   • gcc-mingw (Devel)
   • gv (Graphics, Text, X11)
   • ImageMagick (Graphics)
   • libcurl-devel (Devel, Net, Web)
    (ovaj paket se naziva curl-devel u Cygwinu 1.5)
   • libX11-devel (X11)
   • make (Devel)
   • sunrpc (Libs)
   • twm (X11)
   • X-start-menu-icons (X11)

    (Kategorije kojima svaki paket pripada prikazane su nakon imena paketa, gore, kao referenca). Možete izabrati bilo koje druge željene pakete, sada ili kasnije (ponovnim pokretanjem Cagwin podešavanja). Cygwin instaler će automatski preuzeti sve dodatne pakete neophodne za zadovoljavanje zavisnosti u okviru onih koje ste izabrali. Kada dovršite svoj izbor, kliknite na Next.
 10. U Cygwinu 1.7 podešavanje može pokazati prozor sa upozorenjem (pronađena nezadovoljena zavisnost, Unmet Dependencies Found) sa listom dodatnih paketa koje zahtevaju oni koje ste već izabrali. Na dnu prozora, uverite se da je omogućena opcija za instalaciju paketa koji ispunjavaju zavisnost (PREPORUČENO) ("Install these packages to meet dependencies (RECOMMENDED)", zatim kliknite Next.

  Proces preuzimanja počinje kada se paketi izaberu. Instaler pokazuje napredak.
  [Cygwin installer]


  Budite strpljivi. Preuzmanje i instalacija mogu uzeti jedan sat ili više (zavisno ne samo od brzine interneta, već i od učitavanja na Cygwin sajtu ogledala sa kojeg preuzimate).


 11. Kada se jednom svi izabrani fajlovi paketa preuzmu i potvrde, oni se otpakuju u Cygwin direktorijumu instalacije.
  [Cygwin installer]
 12. Posle instalacije paketa, pokreću se svi konfiguracijski zapisi koji su zavisni od instalacije, kako bi se završio proces podešavanja (može doći do dužih pauza tokom podešavanja, bez ikakve indikacije napretka. Budite strpljivi!)
  [Cygwin installer]
 13. Kreirajte ikone: Osim ako te ikonice već ne postoje u prethodnim Cygwin instalacijama, uverite se da su polja potvrđena i kliknite Finish (dovrši).
  [Cygwin installer]
  To je sve!

Uvek možete ponovo pokrenuti Cygwin podešavanje kako biste dobili dodatne ili ažurirane pakete, a da ne reinstalirate pakete koji su i dalje važeći; ako to uradite, uverite se da ste prethodno zatvorili pokrenutu Cygwin aplikaciju.

Korišćenje Cygwina

Kao što je pomenuto, Cygwin pruža Unix okruženje u Windowsu. Direktorijum instalacije (podrazumevano c:\cygwin) jeste koren Unix sistemskog fajla koji sadrži bin, etc, home, tmp, i usr direktorijume koji se nalaze i na GNU/Linux i drugim Unix sistemima. U okviru home će biti jedan ili više pod-direktorijuma, svaki dodeljen jednom Windows korisniku.

Cygwin desktop icon

Za početak, kliknite na Cygwin ikonicu na desktopu ili izaberite Cygwin ulaz sa vašeg početnog menija da biste otvorili Cygwin prozor. U tom prozoru pokreće se GNU bash školjka, sa POSIX sintaksom (separatori direktorijuma su '/', ne '\'). U početku, trenutni (radni) direktorijum je /home/user, gde je user vaše Windows ime za logovanje. Nemojte koristiti taj direktorijum ako vaše Windows ime za logovanje sadrži razmak; napravite drugo i koristite njega, npr. ukucavanjem tih komandi u bash odzivnik:

mkdir /home/bob echo "export HOME=/home/bob" >>.bashrc echo "export HOME=/home/bob" >>.bash_profile cp .bashrc .bash_profile /home/bob echo "cd" >>.bashrc

Zatvorite Cygwin prozor i otvorite drugi; vaš trenutni direktorijum bi trebalo da bude /home/bob (ili kako god ga nazvali). Pogledajte Cygwin FAQ (potražite "Moje Windows ime za logovanje ima razmak u sebi") za ostala rešenja ovog čestog problema.

Pronalaženje Cygwin fajlova sa Windows aplikacijama i obrnuto

Imena fajlova su često zbunjujuća za nove Cygwin korisnike. Ime putanje je jednostavno skup direktiva za pronalaženje fajla. Apsolutno ime putanje počinje na fiksnoj lokaciji (koren sistemskog fajla). Konfuzija nastaje kada Windows korisnici koriste c:\ kao svoj koren, a Cygwin program koristi c:\cygwin (osim ako ne odaberete neko drugo mesto za instalaciju Cygwina).

To znači, na primer, da se fajl koji je kreiran pomoću Cygwin programa kao /home/bob/foo.txt može pročitati pomoću prirodnog Windows programa kao c:\cygwin\home\bob\foo.txt (dva imena putanje se odnose na isti disk fajl).

Ako morate da koristite Cygwin program da čitate ili pišete fajl lociran van c:\cygwin, možete koristiti ime putanje koje počinje sa /cygdrive/c/ u tu svrhu. Na primer, Windows fajl pod nazivom c:\My Documents\hello.c se može pronaći pomoću Cygwin programa na /cygdrive/c/My\ Documents/hello.c (obratite pažnju kako se ispred razmaka u “My Documents” mora staviti "\" koji će učiniti da se sve tretira kao deo imena putanje). Ako imate Windows d: drajv, koristite /cygdrive/d/ na isti način na koji biste pristupili sadržaju iz Cygwin programa.

Unix/Linux fajlovi povremeno imaju imena koja se razlikuju samo u veličini slova (čest slučaj je makefile i Makefile). Budite pažljivi: iako Windows čuva originalna slova karaktera u imenima fajlova, on ignoriše slova kada traži parnjake za ta imena fajlova. Dakle, na primer, ako napišete fajl pod nazivom baz.zip i zatim drugi pod nazivom Baz.zip, prvi će biti obrisan. Ovo ponašanje možda nije novost za korisnike Windowsa, ali može biti neočekivano za korisnike Unixa.

Korišćenje Cygwin/X

X Windows System, verzija 11 (često “X11” ili samo “X”) je standardno grafičko okruženje u Unixu i GNU/Linuxu; takođe je dostupno i za druge platforme, uključujući Mac OS X i MS-Windows. X aplikacije (“klijenti”) razmenjuju podatke sa X serverom (druga aplikacija). X server prima i tumači instrukcije iz klijenta za prikazivanje klijentovog prozora i sakuplja i prenosi događaje unosa putem tastature i miša do klijenta. xorg paketi dostupni sa Cygwinom (zajednički “Cygwin/X”) obezbeđuju visoko kvalitetni X server, veliki skup standardnih X klijenata i kompletan skup razvojnih alatki koje se mogu upotrebiti za kompilovanje X klijenata koji rade u MS-Windowsu.

Važno: X klijenti ne mogu da rade osim ako se ne povežu na pokrenuti X server. X server se mora prvo pokrenuti. Kada koristite Cygwin/X, njegov X server (Xwin) se pokreće na vašem PC-ju, u MS-Windowsu. Kada se Xwin pokrene, možete ga lansirati i ući u interakciju sa X klijentom na vašem PC-ju ili bilo kom drugom mrežnom kompjuteru (koji se može pokrenuti na MS-Windows, GNU/Linux, Mac OS X, Unix, ili drugom OS koji može pokrenuti X klijentov softver).

S obzirom na to da je Xwin kompletan windows sistem, ima “koren” (pozadinu) prozor na kojem se prikazuju prozori X klijenta. Xwin se može pokrenuti u “beskorenskom” načinu u kojem je njegov koren nevidljiv, omogućavajući da MS-Windows desktop i windows aplikacije budu vidljive i omogućavajući prozorima X klijenta da se pomeraju, menjaju veličinu, zatvaraju se i ponovo otvaraju koristeći iste metode MS-Windows aplikacija. Upotrebite startxwin da pokrenete Xwin u beskorenskom načinu.

U Cygwinu 1.7 startwin je /usr/bin/startwin.exe, i mora se pokrenuti iz Cygwin prozora (ne DOS okvira ili desktop prečice). U Cygwinu 1.5 startwin je c:\cygwin\usr\X11R6\bin\startxwin.bat, i ako kreirate desktop prečicu ka ovom fajlu, možete kliknuti na nju da biste pokrenuli Xwin.

Ako više volitee, možete pokrenuti komandu startx u Cygwin prozoru kako biste pokreuli Xwin; korišćenjem ovog metoda, Xwin otvara koren na desktopu, a svi prozori X klijenta su sadržani u tom Xwin prozoru korena.

Kada pokrenete Xwin, on pokreće xterm (emulator terminala) klijenta:
[xterm]
U okviru ovog prozora, samo kao Cygwin prozor terminala, pokrećete GNU bash školjku. Važna razlika je ta što možete pokrenuti drugog X klijenta iz xterm bez dodatnih priprema.

Možete pristupiti xterm meniju pritiskanjem i držanjem Ctrl tastera dok klikćete na levi, desni ili srednji taster na mišu. Koristite taj meni da biste omogućili skrolovanje (kao što se vidi ne gornjem ekranu) ili da biste izmenili veličinu slova, između ostalih mogućnosti.

Dok X server radi, njegova ikonica (“X”) se pojavljuje u Windows sistemskom ulagaču (vidi gore). Možete kliknuti na tu ikonicu da biste naterali X server da izađe, ali to će takođe naterati i svakog X klijenta da izađe; normalno, treba da izađete iz svih X klijenata pre stopiranja servera.

Naknadno čitanje

Čitaocima kojima je poznat GNU/Linux ili Unix možda neće trebati više informacija od onoga što su ovde pročitali da bi počeli produktivno da koriste Cygwin. Okruženje je toliko nalik Unixu da je lako zaboraviti da sve u stvari radi u MS-Windowsu. Cygwin projektna dokumentacija naglašava važne razlike između Cygwina i drugih Unix (i sličnih) okruženja.

Oni kojima je Unix nov, mogu pronaći dodatne izvore izlistane u nastavku koji će im biti od pomoći pri upoznavanju sa Unix načinom rada, koji se prilično razlikuje od MS-Windows modela. Skoro sve što naučite tokom korišćenja Cygwina je direktno prenosivo na GNU/Linux. Ako vas vaše iskustvo ohrabruje na skok na GNU/Linux, možda ćete želeti da počnete sa živom CD distribucijom kao što je Knoppix, , koja vam omogućava da pokrenete potpunu GNU/Linux distribuciju bez ikakvog upisivanja na vaš hrad disk.

 • Cygwin Dokumentacija. Cygwin projekat zadržava nekoliko korisnih dokumenata ovde, uključujući:
 • Unix vodič za početnike. Iako napisan za UNIX, skoro ceo ovaj odličan vodič Univerziteta u Surreyju primenljiv je i na Cygwin. Poslednji odeljak (vodič 8) opisuje funkcije csh, alternative za bash.
 • Linux Terminal - Bash za početnike. Оvaj jasno napisan vodič Malta Linux korisničke grupe obrađuje isti materijal kao i prethodni izvor i ispunjava praznine diskusijama o bash školjki. Preskočite odeljak o kreiranju korisničkog naloga i načinu pristupa prozoru terminala, koji su specifični za GNU/Linux; podsetnik je blag uvod u bash i u organizaciju tipičnog Unix sistemskog fajla (što je precizan opis Cygwin hijerarhije direktorijuma sa izuzetkom /dev, što nije prisutno u Cygwinu)
 • -h ili --help. Ove opcije komandne linije većina Unix aplikacija tumači kao zahteve za rezime upotrebe; to su Unix ekvivalenti /?. Na primer, ukucajte "mkdir --help" u bash odzivnik kako biste dobili rezime upotrebe za mkdir komandu. Rezimei upotrebe su obično veoma kratki i najkorisniji su za pomoć pri ponovnom pozivanju informacija koje ste naučili iz nekih drugih izvora.
 • man stranice. Тo su standardni, (skoro) univerzalno dostupni, kriptički koncizni, onlajn referentni dokumenti za Unix programe. Ukucajte "man program" u bash odzivnik da biste videli man stranicu za program. McGill Univerzitet zadržava kratak uvod u čitanje man stranica (ovo izgleda da je oflajn od početka 2008; drugi uvod u man stranice je ovde).
 • Gооgle je tvoj prijatelj! Јеdan od najefikasnijih načina da dobijete pomoć za uobičajena Unix pitanja jeste da upotrebite ime komande ili tekst poruke koja javlja grešku kao Google termin za traženje
 • Cygwin mejling lista i nezvanične grupe za diskusiju tаkođe mogu biti korisni izvori informacija.
Published (Last edited): 07-04-2013 , source: http://www.physionet.org/physiotools/cygwin/#using