Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Uvod u komunikacione tehnologije

Autor: Henry Jenkins

Pa, teško mi je za poverovati da semestar na Univerzitetu Južne Kalifornije ponovo počinje danas. Mislim da me je 20 godina provedeneih na MIT-u razmazilo. MIT ima jedan poznati, mesec dana dugi "Period samostalne aktivnosti", koji omogućava fakultetu i da nadoknadi svoje istraživanje i da testira nove inovativne ideje, bude domaćin javnih predavanja, a i na druge načine da se uključi u intelektualni život univerziteta. Bilo je to moje omiljeno doba školske godine i mogao sam da ga koristim i ove godine, pošto sam sve pauze koristio pokušavajući da završim našu (Sam Ford, Joshua Green i ja) novu knjigu, Rasprostranjeni mediji: Kreiranje vrednosti i smisla u umreženom društvu. Govorit ću više o knjizi tokom čitave godine, ali za sada, dozvolite mi da kažem da je naš predlog tako blizu toga da bude urađen toliko da ga možemo okusiti!

Imajući to na umu, ja sam takođe veoma uzbuđen da predajem svojoj prvoj velikoj klasi (razredu) otkad sam se preselio u USC. Na MIT-u, moj najveći razred je imao 75-oro, dok je ovu klasu upisalo preko 200 studenata. Imam veliki tim asistenata koji mi pomažu sa predavanjima. Ova klasa je jedna od onih koja se vrti između niza Annenberg fakulteta i ima za cilj da uputi studente osnovnih studija u osnove tehnologije i društva. Ovde koristim nove medije po dva pitanja - jedno je posebno fokusirano na digitalne i mobilne tehnologije, talas novih komunikacionih alata i prakse koje su se pojavile u proteklih nekoliko decenija, a drugo je usmereno na proces u kom svaka nastala medijska tehnologija biva apsorbovana u kulturi. Dakle, postoji konstantan pokret u klasi između savremenih i istorijskih zbivanja. Na primer, na prvoj sesiji ćemo gledati The Honeymooners epizodu ("biti za TV ili ne biti za TV"), gde dva para idu zajedno i kupuju televizor. Lynn Spigel me je upoznala sa ovom epizodom pre nekoliko decenija i ona ostaje ukorenjena u mojoj nastavi jer pokazuje koliko sukoba i tenzija je okruživalo uvođenje televizije u kuću. Ja ću je onda razraditi za predavanje, oslanjajući se na ideje Raymonda Wiliamsa i Nancy Baym, o društvenoj konstrukciji tehnologija. A odatle, mi ćemo se upusti u ranu istoriju Interneta. Nadam se da će ovo stalno kretanje između prošlosti i sadašnjosti isključiti tendenciju da se o novim medijima razgovara na način kao da im ništa nije prethodilo i kao da su njihovi socijalni uticaji bili neizbežni.

Mnogo sam razmišljao ulazeći u ovaj razred o pitanju upotrebe laptopa u velikim slušaonicama i odlučili smo da to pitanje bude eksplicitni deo naše strategije za razred. Konkretno, mi ćemo primenjivati Backchannel platformu, sa kojom smo eksperimentisali Konferenciji o budućnosti zabave na MIT-u. Ona omogućava ljudima da postave pitanja i publici da glasa za ili protiv njih, tako da se dobije grubo rangiranje prioriteta tih pitanja za grupu kao celinu. Pitanja će biti projektovana na drugom ekranu pred razredom. Ovo će mi omogućiti da odgovoram u hodu na ono šta publika misli i u isto vreme, što bi bilo idealno, zadržat ćemo korištenje laptopa fokusirano na ono što se dešava u razredu. Videćemo šta će se desiti.

U svakom slučaju, stekao sam naviku od preselenja na USC, da postavljam svoje nove nastavne planova na ovom blogu za sve one koji bi mogli biti zainteresovani. Dakle, evo programa za moj uvodni čas. Primetit ćete da sam se trudio da pronađem najpristupačniju verziju nekih argumenata, uključujući upotrebu intervjua, blog postove i novinarska pisanja ključnih mislilaca o pitanjima medijske promene.

Za one koji se pitaju, ja ću ovog semestra predavati i završni seminar o Pismenosti novih medija. Ovo je verzija plana i programa koji sam pisao prošle godine, koja i dalje čini srž onoga što radim ovog polugođa. Ključna razlika je u tome što ću uključivati svoje studente u razvoj i lekcija kroz vannastavni program, koji će Projekat Pismenosti novih medija pokrenuti ovog semestra širom državnih škola Robert F. Kennedy u Los Anđelesu. Nešto kasnije ću imati nešto više da kažem o tome.

Henry Jenkins

COMM 202

Uvod u komunikacione tehnologije

Ovaj kurs je namenjen kao uvod u to kako nove i komunikacione tehnologije u nastajanju utiču na našu kulturu. Iako će primarni fokus biti na digitalnim i mobilnim tehnologijama i praksi savremenih (novih medija), kurs će takođe razmotriti niz starijih medija kada su oni bili novi - uključujući štampane kulture, film, televiziju, snimljeni zvuk, fotografiju, kao i telefon. Kurs je podeljen u tri široke jedinice:

  • razumevanje tehnoloških promena ima za cilj da ponudi široke konceptualne okvire za razmišljanje o odnosima između tehnologije i kulture
  • ponovno otkrivanje uzima kao svoje polazište načine kako je pojava digitalne, umrežene, i mobilne komunikacione tehnologije uticala na već prethodno postojeće medijske forme
  • preispitivanje istražuje niz institucija i praksi, jer su iste ponovo osmišljene kao odgovor na uvođenje novih komunikacionih tehnologija.

U celini gledano, ovo predavanje će upoznati studente sa:

  • ključnim pitanjima u vezi studija o komunikacionim tehnologijama
  • procesom tranzicije medija
  • načinima na koje novi mediji utiču na postojeće medije i institucije
  • ključnim digitalnim platformama (YouTube, Facebook, Wikipedia, Twitter, eBay, Flickr, Second Life, itd) i načinima na koji oni preoblikuje naš svakodnevni život.

Čitanja na predavanju su tu da uključe teoretičare i debate koje okružuju ove tehnološke i kulturne promene. I studentski zadaci su dizajnirani tako da uvedu niz istraživačkih metoda i konceptualnih modela obično raspoređenih tako da ispitaju vezu između novih komunikacionih tehnologija i kulturnih navika.

Zadaci:

1. Učešće u onlajn forumima. Svake nedelje, od studenata će se očekivati da koristite forumsku tablu da postave ključna pitanje ili podele razmišljanje koje se pojavljuje iz dodeljenog čitanja. Ova pitanja mogu biti u vidu paragrafa ili tako nešto i mogu biti neformalna, ali ona imaju za cilj da pomognu instruktorima da bolje razumeju kako se studenti odnose prema materijalu i sadržaju. Takva pitanja su takođe namenjena da budu odskočna daska za sesije monologa. (20 odsto)

2. Autobiografski esej. Učenici će napisati kratki (5 strana) esej u kojem istražuju sopstveni odnos sa novim komunikacionim tehnologijama i praksom. Postoji mnogo načina na koje se može pristupiti ovom zadatku. Možete da opišete određeni program koji redovno koristite i kako on utiče na vaše svakodnevne aktivnosti. Možete da prikažete istoriju razvoja vašeg odnosa sa računarima od osnovne škole do danas. Možete da opišete određenu aktivnost koja je važna za vas i da pričate o tehnološkim sredstvima koja primenjujete u potrazi za tim interesima. U svakom slučaju, rad će se ocenjivati na osnovu načina na koji vi iskoristiti vaše lično iskustvo da biste izgradili argument o prirodi novih komunikacionih tehnologija i praksi i njihovom uticaju na svakodnevni život. Što konkretnije ukažete na upotrebu ovih tehnologija, to bolje. Ne morate da dajete dalekosežne argumente o "današnjem društvu", ali morate da razložiti kako to oni utiču na određene aspekte vašeg sopstvenog iskustva. (10 odsto)

3. Kontekstualizacija YouTube video snimka. Svaki video na YouTube-u ima priču. Iako može biti teško da se uđe u trag poreklu nekih od ovih video snimaka, svaki je postavio neko, iz nekog razloga. Većina odražava tekuće razgovore u okviru određenih subkulturnih zajednica. Svaki može inspirisati komentar ili kao pisani odgovor ili odgovor u obliku video snimka. I svaki od njih može putovati sa YouTube-a do drugih zajednica kroz alate društvenog umrežavanja. Izaberite video i pomozite nam da bolje razumemo odakle je došao, kako se odnosi na postojeće učestvujuće žanrove na YouTube, kako je YouTube zajednica reagovala na video, i kako je on podignut od strane drugih onlajn zajednica. Ispričajte nam tu priču na pet strana analitičkog eseja. Ključni cilj ovog rada je analiza i dokumentacija, a ne opis. Od vas se očekuje da se pozovete na specifične spoljne izvore da podržite svoje osnovne činjenične tvrdnje. Bićete procenjeni na osnovu količine sprovedenog istraživanja, kvalitete analize koju nudite, na osnovu toga kako gradite koncepte iz čitanja i predavanja i kako ona pomažu okviru vaše analize (uključujući, u idealnom slučaju, direktne reference na specifična čitanja) i koliko dobro razumete prirodu novih komunikacionih okruženja. (20 odsto)

4. Izveštavanje na Wikipediji. Identifikovati unos na Wikipediji koja je prošla značajnu reviziju. Pregledajte proces kojim je napisan unos i debate koje okružuju njegovu reviziju. Napišite pet strana eseja raspravljajući šta ste saznali o procesu kojim se unosi na Wikipediji proizvode i proveravaju. Kako se rasprava i debata oko unosa oslanjaju na osnovne principe Wikipedijine zajednice? Opet, ovaj rad ima za cilj da kombinuju istraživanja i analize. Bićete procenjeni na osnovu količine uloženog istraživanja, kvaliteta analize koju nudite, na osnovu toga kako gradite koncepte iz čitanja i predavanja i kako ona pomažu okviru vaše analize (uključujući, u idealnom slučaju, direktne reference na određeno čitanje) i koliko dobro razumete prirodu novih komunikacionih okruženja (20 odsto)

5. Semestralni i završni ispite. Ispiti će biti slobodnog teksta i slobodnih beleški. Oni će kombinovati termine za identifikaciju, kratak odgovor, i pitanja iz eseja. Termini i pitanja iz eseja će biti izabrana sa liste koja je unapred distribuisana. Semestralni ispit će pokrivati materijal iz prve dve jedinice razreda, a završni ispit će pokriti materijale u završnoj jedinici. (15 procenata za svaki ispit) Studentima će biti dozvoljeno da revidiraju jedan od tri eseja da bi se razmatrali za viši razred. Rad mora da bude predat u roku od najmanje dve nedelje nakon što je originalni rad vraćen. Stepen će biti podignut ako se revizija suštinski bavi jednim ili više kriterijuma za vrednovanje rada. Studenti koji su jednostavno samo ispravili kozmetičke ili gramatičke greške identifikovane od strane ocenjivača neće dobiti veću ocenu.

Published (Last edited): 05-03-2013 , source: http://henryjenkins.org/2011/01/introduction_to_communications.html