Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Visual Basic 2012 Lekcija 3-Rad sa Control Properties

3.1 Control Properties u VB2012

Pre pisanja procedure rada za kontrolu u VB2012 a kao odgovor na određeni unos ili akciju od strane korisnika morate da postavite određene osobine (properties) da bi controla odredila njihov izgled i način rada sa događajima koji su u postupku.Možete podesiti svojstva kontrole u “properties window” za vreme dizajniranja ili u trenutku izvršavanja.Slika 3.1 je tipičan “properties window” za formu.To se posebno odnosi na interfejs prvog programa koji ste naučili u prethodnoj lekciji:

Figure 3.1


Figure 3.2

Naziv oblika je definisan od strane “Text property-ja” i njegovo default ime je Form 1.Da biste promenili naslov forme u ime po Vašoj želji, jednostavno kliknite na polje sa desne strane “text property” i ukucajte novo ime, u ovom primeru naslov je Addition Calculator.Obratite pažnju da će se ovaj naslov pojaviti na vrhu prozora.U “properties” prozoru stavka koja se pojavljuje u gornjem delu je objekat koji je trenutno izabran (na slici 3.1 izabrani objekat je Form 1).Na donjem delu, stavke navedene u levoj koloni predstavljaju imena raznih svojstava povezanih sa izabranim objektom, dok stavke navedene u desnoj koloni predstavljaju stanje “properties-a”.Osobine (properties) se mogu podesiti naglašavanjem stavki u desnoj koloni a onda ih menjate kucanjem ili biranjem raspoloživih opcija.Takođe možete da promenite i druge osobine formi kao što su font, veličina, lokacija, foreground color, background color, MaximizeBox, MinimizeBox.Isto tako možete promeniti svojstva objekta u “run time-u” da bi dobili specijalne efekte kao što su promena boje, oblika, animacionih efekta i tako dalje.

Na primer, sledeći kod će promeniti boju obrasca u žutu svaki put kada bude bio učitan.VB2012 koristi RGB (crvenu, zelenu, plavu) za utvrđivanje boja.RGB kod za žutu je 255,255,0.Ja u kodu koristim trenutnu formu i Backcolor je ista kao i pozadinska boja.Formula za dodelu RGB boja formi je Color.FormArbg(RGB code).Postupak je sledeći:

Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Me.BackColor = Color.FromArgb(255, 0, 255)

End Sub

End Class

Možete koristiti i sledeću proceduru za dodeljivanje boja u “run time-u”:

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Me.BackColor = Color.Magenta

End Sub

Obe gore navedene procedure će učitati obrazac sa “magenta background-om”.

Ovde su neke od najčešćih boja sa odgovarajućim RGB kodovima.Uvek možete da eksperimentišete sa drugim kombinacijama, ali zapamtite da je maksimalan broj za svaku boju 255 a najmanji broj je 0.

Sledi još jedan program koji omogućava korisniku da unese RGB kodove u tri različita “textbox-a” i kada on ili ona klikne na “display color button”, pozadina boje obrasca će se promeniti u skladu sa RGB kodovima.Dakle, ovaj program omogućava korisnicima da menjaju svojstva boje u obliku a za vreme “run time-a”.

Kod

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim rgb1, rgb2, rgb3 As Integer
rgb1 = TextBox1.Text
rgb2 = TextBox2.Text
rgb3 = TextBox3.Text
Me.BackColor = Color.FromArgb(rgb1, rgb2, rgb3)

End Sub

Published (Last edited): 24-02-2013 , source: http://www.vbtutor.net/index.php/visual-basic-2012-lesson-3-working-with-control-properties/