Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Zašto Ada?Ako Vaš kompjuterski jezik ne može da isprati Vaše potrebe, vi nećete uspeti da ispratite Vašu konkurenciju.

Izbor kompjuterskog jezika je nekad bila tehnička oduka. Danas je postala strateška odluka sa dalekosežnim implikacijama na uspeh Vašeg posla.

Razmotrite neke od razloga zbog kojih kompanije predlažu prelaženje na Adu:
 • Neke organizacije žele da poboljšaju pouzdanost svog softvera zato što bi sisemske greške imale fatalne posledice za život ili finiansijsko zdravlje njihovog posla. Zato oni biraju Adu kao svoje jedinstvene i moćne čuvare.

 • Druge kompanije biraju Adu zbog svoje mogućnosti da smanji razvoj softvera i troškove održavanja.

 • Globalne kompanije biraju Adu zbog svojih svetskih standarda i prenostivosti na svaku virtuelnu platformu na zemlji.

 • Postoje i oni koji biraju Adu zbog toga što njihove mušterije to zahtevaju.

 • I uopšte, kako softverski programi rastu u svojoj veličini i kompleksnosti, kompanije smatraju da je Ada disciplinovan pristup softverskom inženjeringu koji se isplati na mnogo načina.
Ako želite da poboljšate učinak svoje organizacije i da smanjite konkurenciju, izbor programskog jezika može da bude suštinski bitan. Zavirite u Adu i pogledajte kako Vam se može isplatiti

Posao...


Za kompanije koje uslužuju tržište koje se brzo kreće, zahtevi za softverom su dinamični i skupi.


Malo se stvari menja u poslu. Programe koje danas pišemo ćemo morati da promenim sutra. A i sledeće godine. Postojaće novi operacionalni zahtevi koje moramo ispuniti, novi problemi s kojima se moramo suočiti, kao i novi kompjuteri i mreže na kojima će se pokretati.

Vremenom će ove promene koštati tri do deset puta više od pisanja programa na prvom mestu. Sa Adom, promena je relativno laka jer je to jedini jezik koji je od početka dizajniran sa promenama na umu.

Na primer:
 • Ada podržava moderne metode softverskog inženjeringa -- disciplinovana praksa koja se uverava da su programi izgrađeni na čvrstim temeljima i principima. Prednost je u tome što promena nema uticaja na integritet cele strukture.

 • Ada je na engleskom, i lako je čitljiv. Programeri koji menjaju ili održavaju programe mogu u potpunosti da razumeju značenje i nameru originalnog autora. Zbog jasnoće jezika, Ada kod se lakše menja nego kod napisan na drugim jezicima.

 • Ada je internacionalni i standardizovan jezik. Programeri mogu da promene ili modifikuju rad drugih, pa čak i rad koji dolazi iz druge zemlje i vremena.

 • I konačno, Ada podržava modularno programiranje sa standardnim okruženjem, tako da izmene u jednom modulu nikako neće negativno uticati na neki drugi modul.

Zaštitne mere...


Ako ne možete da priuštite sistem koji ne pravi greške, nemojte da pogrešite u izboru jezika.


Sistemske greške mogu biti katastrofalne za vaše finansijsko blagostanje, ako ne i za život ili za udove. Da napomenemo, greške može napraviti bilo koji softverski program napisan na bilo kom jeziku uključujući Adu. Ali Ada ima jedinstvene zaštitne mere koje otežava javljanje grešaka. Razmotrite sledeće:
 • Ada ima samo one kompajlere (softverski alat koji prevodi programerov kod u kod koji kompjuteri mogu da razumeju) koje je odobrila Vlada SAD i druge agencije širom sveta, uključujući i Internacionalnu organizaciju standarda (ISO). Svaki kompajler je testiran na hiljadama programa pre nego što je označen kao validan.

 • Pored toga, Adini kompajleri automatski hvataju mnoge vrste programskih grešaka. Debuggeri i drugi alati su zreli i sofisticirani, omogućavajući da se greške što pre uhvate.

 • Ada programi su napisani u samostojećim modulima sa standardnim interfejsom. Za razliku od drugih jezika, kada dođe do greške one se odraniče u označenim oblastima, a ispravke u tim modulima neće voditi javljanju novih grešaka u drugim modulima.

 • Ponovno korišćenje poznatih ispravnih modula eliminiše mogućnost za grešku u kodiranju jer Ada moduli imaju mogućnost ponovnog koriščenja, čak i unutar istog programa.

 • Ada je čitljiva, identifikovane greške se mnogo lakše razumeju pa se samim tim i lakše ispravljaju. A zato što je Ada i standardizovana, održavanje i promene ne stvaraju greške kroz nedostatak razumevanja ranijeg rada.

Programiranje...


Kako Vaš sistem postaje kompleksniji, izbor kompjuterskog jezika postaje lakši.


Programi postaju sve kompleksniji kako evoluiraju. Svaki pomak u kompjuterima donosi sa sobom novi nivo kompleksnosti programiranja. Više memorije i više moći procesiranja znače i nove i veće aplikacije koje do tad nisu bile moguće.

To takođe znači i tim programera, što stvara problem. Svaki programer, na primer, mora upitati: “Da li neko piše nešto što će imati uticaja na kod koji ja pišem?” Ili: “Da li neko menja nešto od čega zavisi moj kod?” Sa nekim jezicima je teško znati šta drugi programeri rade.

Sa Adom je to drugačije:
 • Ada podržava principe i metode modernog softverskog inženjeringa bez kojih bi veliki i kompleksni sistemi, čak i kad bi radili, bili previše krhki.

 • Standardizacija znači da se svaki programer susreće sa istim jezikom i istim pravilima programiranja.

 • Modularni dizajn i standardni interfejs znače da veliki i kompleksni progami mogu biti smanjeni do modula kojima svaki programer može ukovati, a koji su izolovani jedan od drugog. Tako da greška u jednom modulu neće pogoditi drugi.

 • Ponovno korišćenje testiranih modula u velikim i kompleksnim programima ne samo da štedi vreme za programiranje i testiranje, nego i dodaje na pouzdanosti celog sistema.

 • Ada se pokazala kao najveći, najsloženiji i kritički softverski sistem ikad napisan.

Preuzimajući vođstvo...


Jezik koji ima najviše smisla danas postavlja standarde sutrašnjice.

Ada daje mnogo razloga softverskim inženjerima da je vole: unapređena softverska pouzdanost, poboljšana podrška za velike i složene aplikacije; prenostivost na različite arhitekture i siteme; dostupnost na skoro svakoj većoj kompjuterskoj platformi na zemlji; i sposobnost da raste i da se menja uporedo sa Vašim poslom.

Pri tom, Ada omogućava programerima da planiraju softverske aplikacije dugog veka sa sigurnošću da je mogu preneti na kompjutere u budučnosti. Ova dugoročna pouzdanost nudi značajne prednosti, uključujući visoko vraćanje u ulaganju (ROI), mnogo efikasnije operacije i povećanu kompetitivnost.

Međutim,Ada nije jedina. Zbog Adinog statusa kao standarda u Američkom nacionalnom institutu za standarde (ANSI) i Internacionalnoj organizaciji standarda (ISO), formalni pregled i (ponekad) revizija su neophodne svakih deset godina.

ISO je odobrio najskoriju verziju jezika iz 1995. i tako je učinio prvim jezikom koji je orijentisan na objekat i koji je postao svetski standard. Jedna od promena je i nova podrška za programiranje orijentisano na objekat (OOP). Ada je uvek bila jaka u OO dizajnu i OO analizi. Sada se Ada gradi na toj snazi sa punom podrškom za OOP takođe.

I na kraju, Ada nudi komercijalnim programerima idealnu mešavinu konzistentnosti, zrelosti, pouzdanosti i performansa
. Ada podržava kreativnost i inovaciju najboljeg tehničkog talenta dok Vam obezbeđuje disciplinu i inženjering potrebne za kritične softverske sisteme. Nijedan drugi jezik nije jedinstveno kvalifikovan za građenje održivih, jeftinih, dugoročnih softerskih rešenja.

Ada je izbor o kome morate da razmislite.
Published (Last edited): 30-07-2012 , source: http://archive.adaic.com/intro/WhyAda.html