Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Životni ciklus razvoja Web sajta


Životni ciklus razvoja Web sajta

U tradiionalnom "waterfall" modelu razvoja sistema, svaka faza prvo mora biti okončana pre nego što se može započeti sa narednom. Iako Web razvoj nije toliko jednostavan kao što ovaj dijagram prikazuje, i dalje moramo da shvatimo svaku pojedinačnu fazu pre nego što spoznamo kako se sve one zajedno uklapaju u Web projekat.

development-life-cycle

Studija izvodljivosti

 1. Namena

  Vršenje procene o potrebi postojanja Web sajta i da li su postojećem Web sajtu organizacije potrebne izmene. Ako je odgovor "da" onda je potrebno izvršiti grubu cost-benefit analizu.

 2. Osnovni alati

  Tehnike za prikupljanje podataka, kao što su intervjuisanje menadžmenta organizacije i određenih posetilaca.

  Cost-benefit analiza, koja utvrđuje da li su koristi vredne svih troškova.

Analiza

 1. Namena

  Određivanje svrhe, ciljne grupe, i predlog sadržaja i funkcionalnosti za ceo Web sajt. Sve u svemu, odlučuje se o tome šta je sve potrebno.

 2. Osnovni alati

  Tehnike za prikupljanje podataka.

  Cost-benefit analiza.

  Preliminarni modeli arhitekture sajta.

Dizajn

 1. Namena

  Dizajniranje sajta (i vizuelno i organizaciono) koji ispunjava uslove postavljene u fazi analize. Ukratko, faza analize nam govori “šta”, a faza dizajna “kako” da kreiramo sajt.

 2. Osnovni alati

  Modeli arhitekture sajta.

  HTML, CSS, JavaScript i integrisana okruženja za Web razvoj (kao što je Adobe Dreamweaver), za pravljenje prototipa sajta.

  Softver za obradu slika, poput Adobe Photoshop-a ili Fireworks-a, za rad na grafici sajta.

Konstruisanje i testiranje

 1. Namena

  izgradnja i testiranje Web sajta (imajte na umu da se izgradnja i testiranje ne mogu podeliti na dve nezavisne faze, jer sa testiranjem bi trebalo da se otpočne posle prvih napisanih linija koda. Na taj način se veliki broj problema identifikuje u ranoj fazi, a ne na kraju, kada se može desiti da je celom sajtu potrebna izmena da bi se rešili ti problemi).

 2. Osnovni alati

  HTML, CSS, JavaScript i integrisana okruženja za Web razvoj (kao što je Adobe Dreamweaver), za pravljenje prototipa sajta.

  Softver za obradu slika, poput Adobe Photoshop-a ili Fireworks-a, za rad na grafici sajta.

  Validatori pristupačnosti.

  Vršenje testiranja na odabranim posetiocima.

Lansiranje

 1. Namena

  Postavljanje sajta na server, izvođenje završnih testiranja na sajtu i puštanje sajta u rad.

 2. Osnovni alati

  FTP ili njegovi ekvivalenti.

Održavanje

 1. Namena

  Popravka, nadograđivanje i remont sistema po potrebi.

 2. Osnovni alati

  Svi alati pomenuti u prethodnim fazama.

Da, mi još uvek sledimo waterfall model na visokom nivou procesa Web dizajna; najveći deo ukupne analize i dizajna sajta se radi mnogo pre početka konstruisanja sajta. Međutim, faza konstruisanja i testiranja u sebe uključuje i pojedine zadatke iz faza analize i dizajniranja. To je zato što se veliki deo analize i dizajna za pojedinačne stranice odlaže do konstruisanja i testiranja tih stranica, jer svaka stranica ima jedinstvene zahteve koji se često ne mogu odrediti dok je stranica u fazi izrade.

Rezultat svega toga je da svaka stranica zahteva postojanje svog minijaturnog životnog ciklusa.

Svaka strana je predstavljena koncentričnom kružnicom, svaka stranica prolazi kroz svoje faze analize, dizajna i konstruisanja i testiranja. Svaka faza je čvrsto povezana sa svim ostalim fazama. Da se malo više tehnički izrazimo, gradnja Web sajta je više iterativan i rekurzivan proces nego što je striktno sekvencijalan.

Iterativni karakter gradnje Web sajta znači da ponekad moramo da se vratimo onoj stranici koju smatramo već gotovom. Kao rezultat toga, često se krećemo unazad, a ne samo unapred. Na primer, možemo imati nekoliko toliko usko povezanih stranica da nijedna od njih ne može biti završena dok i sve ostale nisu završene, kao što bi bio slučaj sa više strana shopping cart aplikacije. Sve u svemu, pravljenje Web sajta je spiralni, ponavljajući proces.


Published (Last edited): 07-05-2013 , source: http://www.merttol.com/articles/web/web-site-development-life-cycle.html