Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Zrs.SynthVerzija 0.95


od Emanuela Borsboom-a

[Your web browser doesn't seem to support Java applets. Sorry.]Da bi se pojavio prozor sintisajzera koristite dugme iznad. Možda ćete morati da sačekate malo dok se ne učita, u slučaju da imate slabu konekciju. Primetite sledeće, ako se koristi kao applet, ne možete sačuvati ono što ste radili (da bi ste to uradili, skinite distribuciju sa dna strane i pustite je da radi lokalno). Možete, ipak učitati i primere (pogledajte kraj ovog uputstva). Ja bih preporučio da koristite MS Internet Explorer 3.x kao vaš brovser, mnogo je brži nego Netscape.

Ovaj Java program može biti korišten za generisanje zvuka. Vi dizajnirate zvuk tako što stavljate zajedno osnovne blokove (generatore): oscilatore, koverte, dodatke i slično... Jednom kad je dizajn gotov, vi dajete instrukciju programu da generiše zvuk ( to može potrajati neko vreme, u zavisnosti od kompleksnosti zvuka).

Snimak Ekrana

Najvažniji blok za izgradnju je oscilator. Oscilator generiše osnovni obrazac talasa, kao što je sin talas, trijangl talas, četvrtasti talas, sawtooth talas ili kustomizirani talas, koji može da se generiše sa drugim programom ili da bude semplovan iz realnog sveta. Da bi napravili, kreirali oscilator, selektujte Oscillator iz menija Generators. Onda kliknite mišem gde želite da ga stavite. Jednom kad je postavljen, svojstva dijalog boksa će se pojaviti. Tu možete selektovati tip talasa ( za sad, ostavite ga kao sin talas) i onda kliknite Okay. Ako hoćete da uđete u svojstva ponovo kasnije, pritisnite dupli klik na oscilator.

Oscilator ostavljen sam nije veoma koristan, treba vam neki način da mu kažete koliko glasno želite da bude i koju frekvenciju da pušta. Tri kruga unutar oscilatora, označena sa “freq”, “amp” i “phase”, su inputi prihvaćeni od strane oscilatora. Možete snabdeti autput ili drugi generator bilo kojim od ova tri inputa. Ajde da ovom oscilatoru damo frekvenciju od 110 hz i amplitudu od 1.0. Selektujte Constant iz menija Generators i kliknite gde želite da ga smestite ( dobro mesto je iznad i na levo od oscilatora). Kao i pre, svojstva dijalog boksa će iskočiti, dozvoljavajući vam da selektujete vrednost konstante. Ukucajte 110, i onda kliknite na Okay. Sad imate dva generatora , ali još uvek vam treba način da povežete autput konstante do frekvencije inputa oscilatora. Ovo smo uradili tako što smo prevukli kroz centar konstante do “freq” inputa oscilatora. Sada kreirajte još jednu konstantu vrednosti 1.0, i povežite je do “amp” inputa. Input “phase” oscilatora je opcioni. Takođe možete povezati autput nekonstantnog generatora do bilo kojeg od ovih inputa.

Sada smo dizajnirali veoma prost zvuk, čisti ton snage 110 hz. Sve što je preostalo je da program generiše formu talasa. Ali prvo moramo da vam kažemo koji generator da koristite kao finalni autput. Ovo se radi tako što se selektuje Output iz menija Generators. Postavite ga kao i ranije i povežite autput oscilatora do njegovog jedinog inputa. Zatim, izaberite Synthesize iz File menija (ili kliknite Synthsize dugme ). Kada ste završili sa tim, otvoriće se novi prozor koji sadrži formu talasa. Pritisnite Play dugme da biste čuli kako vam zvuči.

Оvim je završeno ovo kratko uputstvo. Postoji par primera dostupnih za učitavanje . Možete videti ove primere selektiranjem File/Open i ulaskom na neke od ovih URL-ova:

Reference- Sintisajzer prozorPokreti sa Mišem

Комаnde
    Generator meni


Svaka od tački menija u ovom menijju stvara generator. Oni su objašnjeni ispod.

Meni za pomoć

U vezi sa..
Generatori

Оstalo


Оvo je bilo razvijano kao projekat za Music 207 ( Muzika, Tehnologija i Kompjuteri) kurs na Univerzitetu Viktorija.

Ako želite da budete sposobni da učitavate i čuvate fajlove, trebalo bi da ga koristite kao aplikaciju na vašem kompjuteru. Izvorni kod je takođe dostupan. Uzmite distribuciju na .zip format ili ovde kao tarball :


Postoje mnogi već poznati problemi, od kojih za većinu ne mogu da uradim ništa povodom tih problema. Ima mnogo različitih implementacija Java runtime, i izgleda da i oni imaju svako svoje probleme (uglavnom sa AWT prozorskom bibliotekom). Ovde su platforme na kojima sam isprobao ovo i neka zapažanja o svakoj od njih. Ako neko ima neke sugestije ili poznaje radno okruženje, molim vas da me kontaktira .

Solaris
Win32 (Windows 95 ili Windows NT 4.0)
FreeBSD 2.2-CURRENT
АIX
Netscape 3.0
МS Internet Explorer 3.0
Kvalitet autputa zvuka je u stvari veoma jadan. I ja ne mogu da uradim ništa povodom toga. Java program može samo da pušta 8khz audio. Ako želite da čujete zvuk kako treba, sačuvajte zvuk u WAV fajlu i koristite drugi program da pustite zvuk.

Ако imate bilo kakav problem ili primetite neki bag (kojih sam siguran da ima dosta), ne oklevajte i kontaktirajte me. Takođe tražim što više raporta o tome kako ovo radi ispod različitih platformi, tako da vas molim da mi pošaljete mejl ako koristite sistem koji nije na prikazanoj listi iznad (posebno ako je to Linux ili MacOS). Takođe, možete mi se obratiti ako hoćete da dodate novi tip generatora, ali niste sigurni kako to da uradite (ili ako ste kreirali novi tip generatora, voleo bih da ga vidim).Published (Last edited): 24-12-2012 , source: http://www.epiphyte.ca/dl/synth/zrs-synth-0.95/index.html